Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên mặt hàng

Thịt heo nạc

Đơn vị tính

Kg

Đơn giá

140,000

Tăng hay giảm so với lần trước

Giữ nguyên

Giá chênh lệch

0

Địa điểm

TP Biên Hòa

Thứ tự

20

Hiển thị

Yes

Attachments

Created at 10/19/2018 10:28 AM by System Account
Last modified at 2/22/2021 11:27 AM by Nguyễn Vũ Anh Thư