Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên mặt hàng

Xăng RON95-III

Đơn vị tính

Lít

Đơn giá

29,988

Tăng hay giảm so với lần trước

Tăng

Giá chênh lệch

1,554

Địa điểm

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương

Thứ tự

1

Hiển thị

Yes

Attachments

Created at 11/12/2018 1:40 PM by Nguyễn Vũ Anh Thư
Last modified at 5/11/2022 3:38 PM by Vo Truong Nhu Thuy