Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên mặt hàng

Sữa Ông Thọ

Đơn vị tính

Hộp

Đơn giá

23,000

Tăng hay giảm so với lần trước

Giữ nguyên

Giá chênh lệch

0

Địa điểm

TP Biên Hòa

Thứ tự

19

Hiển thị

Yes

Attachments

Created at 11/12/2018 1:40 PM by Nguyễn Vũ Anh Thư
Last modified at 3/9/2021 8:10 AM by Nguyễn Vũ Anh Thư