Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

NoiDung

ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

1.   Đăng ký thông tin tham gia lớp thương mại điện tử (TMĐT) ngày 16/9/2020: Tổ chức lớp tập huấn thương mại điện tử trong bối cảnh nền kinh tế số và thực thi pháp luật trong thương mại điện tử

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKyalhsicsX3WngZorfTj5RHZkHprtb035qA7Gn8ZoOj43MQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

2. Đăng ký thông tin tham gia lớp thương mại điện tử (TMĐT) ngày 17/9/2020: Tổ chức lớp tập huấn xây dựng thương hiệu và xu hướng bán hàng của doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVqzHprt2g4aQEbeUszpL7wEGkYQLLvHt07T4Oy9gKz7mXMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

3. Đăng ký thông tin tham gia lớp thương mại điện tử (TMĐT) ngày 18/9/2020: Tổ chức lớp tập huấn xây dựng, chăm sóc website và kinh doanh online với sàn thương mại điện tử Amazon và Alibaba.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn66Swi3rtEBQbT-I6Xv0rWi2dhC_BdoV8GFWHNw3qpcgj6g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

DonViTrucThuoc

None

Attachments

Created at 9/8/2020 2:12 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/8/2020 2:12 PM by Mai Thi Thanh Thuy