Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Sở Công Thương ban hành TỜ TRÌNH V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương (lần 4)

​Ngày 04/3/2024, Sở Công Thương ban hành tờ trình số 1090/TTr-SCT về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương (lần 4). Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm Tờ trinh đã ban hành​

TỜ TRÌNH

V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương (lần 4)

 


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;                 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/QĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin;

Căn cứ Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Công Thương;

Căn cứ Văn bản số 1606/UBND-KGVX ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về việc đầu tư các dự án phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025 từ nguồn vốn đầu tư công;

Căn cứ ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5067/SKHĐT-TĐ ngày 31/10/2023 về đề nghị làm rõ một số nội dung hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Công Thương (lần 3);

Sở Công Thương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Công Thương (lần 4) với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Công Thương.

2. Dự án nhóm: C

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

5. Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

6. Địa điểm đầu tư:

Dự án được đầu tư tại Cơ quan Sở Công Thương Đồng Nai, địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: khoảng 2.500.000.000 đồng  (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó gồm các chi phí sau:

STT

Khoản mục chi phí

Kinh phí (đồng)

1

Chi phí thiết bị

2.237.819.082

2

Chi phí quản lý dự án

49.701.067

3

Chi phí tư vấn

67.867.011

4

Chi phí khác

28.927.666

5

Chi phí dự phòng

114.082.049

Tổng cộng

2.498.396.875

Tổng cộng (làm tròn)

2.498.396.000

8. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công nghệ thông tin.

10. Thời gian triển khai thực hiện đầu tư: 2024-2025.

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới, Nâng cấp.

12. Thông tin khác:

Loại thiết bị: Thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin.

Quy mô, mục tiêu đầu tư:

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin, mạng nội bộ phục vụ cho việc khai thác các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Triển khai mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin có khả năng xử lý công việc tốt hơn nhằm thay thế các thiết bị đã lỗi thời, tính năng lạc hậu, cấu hình không đồng bộ, đảm bảo việc quản lý, chia sẻ dữ liệu, khai thác ứng dụng phần mềm và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Trang bị mới thiết bị tường lửa cứng để thay thế thiết bị hiện tại không còn lưu hành trên thị trường và không còn được hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất để đảm bảo An toàn, an ninh thông tin theo cấp độ quy định.

- Trang bị máy tính để bàn cấu hình cao để bổ sung và thay thế các máy tính có cấu hình thấp, tính năng lạc hậu, khó khăn trong việc cài đặt, khai thác ứng dụng các phần mềm dùng chung.

- Trang bị mới bộ nhớ RAM; ổ đĩa SSD để nâng cấp cho máy tính, máy Laptop hiện có cần truy xuất dữ liệu nhanh, bản quyền hệ điều hành máy tính để bàn và bản quyền phần mềm chống virus cho các máy tính tại Sở.

- Nhằm hoàn hiện hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin hệ thống mạng hiện có tại Sở, bảo đảm hoạt động ổn định. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

- Bảo đảm các công việc của cán bộ được thực hiện nhanh chóng, ứng dụng phần mềm chuyên dụng được cài đặt và cập nhật thường xuyên.

- Bảo đảm dữ liệu dùng chung được quản lý và chia sẻ dữ liệu tập trung trên máy chủ, dữ liệu được sao lưu dự phòng và phục hồi nhanh chóng.

- Nhằm hướng tới quản lý nhà nước về công nghệ thông tin tại Sở Công Thương, đáp ứng an toàn, an ninh bảo mật theo cấp độ quy định.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Công Thương (lần 4) số 993/BC-SCT ngày 27/02/2024.

Sở Công Thương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để Sở Công Thương tiếp tục triển khai dự án theo quy định./.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​