Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam **** Tháng Công nhân 2023 "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
KẾ HOẠCH Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ Bí mật Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước, đưa công tác này thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tất cả các cán bộ, công chức; viên chức, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước của Sở Công Thương.

2. Yêu cầu

Các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tế và các nhiệm vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 để xây dựng kế hoạch bảo vệ bí mật nhà nước và tổ chức thực hiện đúng theo quy định các nội dung của kế hoạch đề ra.

II. Nội dung thực hiện

1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước và của Sở Công Thương; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định trọng tâm là Luật bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;  Kế hoạch số 3244/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; các văn bản Quy phạm pháp luật về bảo vệ BMNN là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ BMNN;

Tăng cường quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử, kiểm duyệt chặt chẽ in, bài trước khi đăng tải nhằm phòng ngừa lộ BMNN qua Cổng thông tin điện tử. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng mạng xã hội đăng tải, truyền các thông tin, tài liệu thuộc danh mục BMNN. Quản lý chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các cổng thông tin điện tử của Sở và các đơn vị thuộc Sở, không để lộ, lọt thông tin, tài liệu mật.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 24/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra các thiết bị điện tử, máy tính sử dụng truyền và lưu trữ thông tin thuộc Danh mục BMNN. Đối với với các máy tính dùng để soạn thảo văn bản mang nội dung BMNN phải được đơn vị chức năng Công an tỉnh kiểm tra kỹ thuật, dán tem trước khi đưa vào sử dụng, tuyệt đối không được kết nối internet, USB và các thiết bị lưu trữ khác với máy tính này (trừ USB an toàn được cấp).

2. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh, an toàn mạng máy tính của Sở Công Thương và các đơn vị thuộc Sở nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lộ, lọt thông tin, tài liệu mật, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

 Trong đó tập trung hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở xác định phạm vi bí mật Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý, bảo vệ. Thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận, xử lý, chuyển giao, lưu trữ văn bản, tài liệu mật, tăng cường ý thức bảo mật trong ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng internet.

Tổ chức thực hiện việc soạn thảo, in ấn, sao chụp tài liệu mật ở nơi bảo đảm an toàn do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu mật quy định. Không được sử dụng máy tính đã nối mạng Internet để đánh máy, in sao các tài liệu mật. Các đơn vị thuộc Sở Công Thương phải cử cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhằm theo dõi, quản lý các tin tức, tài liệu mật do cơ quan, đơn vị quản lý.

Khi soạn thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước, người soạn thảo văn bản phải đề xuất mức độ mật của từng tài liệu và người duyệt ký văn bản có trách nhiệm xác định độ mật và chịu trách nhiệm về quyết định độ mật cùng phạm vi ban hành tài liệu. Không được đánh máy hoặc in ấn thừa số bản đã quy định. Sau khi đánh máy, in ấn xong, người soạn thảo phải kiểm tra lại và hủy ngay bản thảo, bản in thử, (nếu không cần lưu).

3. Thường xuyên kiểm tra mạng máy tính nội bộ, cài đặt phần mềm diệt virus, sử dụng hệ điều hành, phần mềm ứng dụng có bản quyền; thường xuyên cập nhật để tăng cường khả năng phòng chống mã độc, hạn chế lỗ hổng bảo mật việc trao đổi thông tin BMNN trên mạng phải thực hiện theo Luật Cơ yếu. Có biện pháp quản lý việc sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài (USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động…).

Tài liệu Mật chỉ được phổ biến trong phạm vi những người có trách nhiệm được biết. Tuyệt đối không được cho người không có trách nhiệm biết khi chưa được thủ trưởng đơn vị cho phép. Việc trao đổi tài liệu mật hoặc cung cấp các số liệu, tin tức mật trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được thủ trưởng đơn vị xét duyệt và chịu trách nhiệm. Nghiêm cấm việc mang tài liệu mật ra khỏi cơ quan, trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Giám đốc Sở.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​