Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
01_CTCTHD2019(duthao_gopy).doc
  
1/24/2019 2:11 PMNo presence informationPhạm Thị Mai Lan
02_DMuc CTCT2019 (du thao).xlsx
  
1/24/2019 2:12 PMNo presence informationPhạm Thị Mai Lan
1_CT-BCT_2019_2.pdf
  
1/31/2019 8:42 AMNo presence informationLê Giang Nam
10-01Du thao Ke hoach CCHC nam 2019.doc
  
1/10/2019 10:17 AMNo presence informationĐoàn Anh Tuấn
10-01phan cong nhiem vu CCHC.doc
  
1/15/2019 9:04 AMNo presence informationĐoàn Anh Tuấn
231018-tin kehoach2018.pdf
  
10/23/2018 2:54 PMSystem Account
A-542-2019-1.pdf
  
2/19/2019 2:28 PMNo presence informationNguyễn Trung Hậu
Bai thu hoach NQ Hoi nghi TW7 K12-Thao.docx
  
10/23/2018 9:45 AMSystem Account
chuong trinh hanh dong so 859-CTTr-UBND.pdf
  
1/29/2019 2:32 PMNo presence informationNguyễn Trần Thùy Linh
DANH MỤC CTY CÔNG BỐ HQ SP DỆT MAY.docx
  
11/26/2018 2:18 PMNo presence informationĐoàn Anh Tuấn
DANH SACH DK BAN DAN THAT NGAY 27102016.doc
  
11/24/2016 11:00 AMSystem Account
Du thao NQ CS-CNHT 3-.pdf
  
11/30/2018 4:21 PMNo presence informationNguyễn Trần Thùy Linh
Du thao thu tuc hanh chinh nganh cong thuong.zip
  
2/12/2019 10:38 AMNo presence informationĐoàn Anh Tuấn
Du thao thu tuc nganh cong thuong.rar
  
2/12/2019 10:35 AMNo presence informationĐoàn Anh Tuấn
DUTHAO-KHUDCNTT-2019.doc
  
1/10/2019 10:15 AMNo presence informationĐoàn Anh Tuấn
KH 2018.pdf
  
10/23/2018 2:57 PMNo presence informationDONGNAI\binhph
KH TDCC 2019.pdf
  
3/20/2019 7:50 AMNo presence informationĐoàn Anh Tuấn
PHÒNG MÁY.doc
  
10/24/2018 2:51 PMSystem Account
sổ tay tuyên truyền.pdf
  
11/30/2018 4:08 PMNo presence informationNguyễn Trần Thùy Linh
VB_thong_bao_nhan_CTS_(dot_1-2019).doc
  
1/24/2019 2:09 PMNo presence informationĐoàn Anh Tuấn