Trang chủ : Văn bản pháp luật Home
 

 Bộ Công An

 
Tìm thấy  23  nội dung, được chia thành   1  trang
Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nội dung
06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an quy định 18/10/2013
42/2011/TT-BCA Thông tư 42/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia cho cán bộ, viên chức Việt Nam sang campuchia 29/06/2011
60/2011/TT-BCA Thông tư 60/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục 29/08/2011
06/2011/TTLT-BCA-BNV Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BCA-BNV của Bộ Công an, Bộ Nội vụ về việc quy định các chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân 08/09/2011
62/2011/TT-BCA Thông tư 62/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định về hoạt động tuần tra kiểm soát của Cảnh sát đường thủy 07/09/2011
47/2011/TT-BCA Thông tư 47/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/03/2010 quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm 02/07/2011
50/2011/TT-BCA Thông tư 50/2011/TT-BCA của Bộ Công an Quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân 11/07/2011
04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân 18/07/2011
53/2011/TT-BCA-V22 Thông tư 53/2011/TT-BCA-V22 của Bộ Công an quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong Công an nhân dân 20/07/2011
54/2011/TT-BCA Thông tư 54/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi Điều 3, Điều 5 Thông tư số 02/2010/TT-BCA ngày 13/01/2010 của Bộ trưởng quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, 22/07/2011
27/2007/TT-BCA(A11 Thông tư của Bộ Công an số số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 17/08/2007 về việc hướng dẫn cụ thể việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (dưới đây viết tắt là hộ chiếu) cho công dân Việt Nam 17/08/2007
16/2007/TTLT-BCA-BTC Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính số 16/2007/TTLT-BCA-BTC ngày 07/11/2007 về việc hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 07/11/2007
22/2007/TT-BCA-C11 Thông tư 22/2007/TT-BCA-C11 ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công an về hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông. 12/10/2007
01/2007/TTLT/ BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/ BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất - Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hứơng dẫn phối hợp trong việc giải quyết 12/01/2007
09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/08/2006 của Bộ Lao động - Thương và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp 04/08/2006
801/2006/QĐ-BCA(A11) Quyết định số 801/2006/QĐ-BCA(A11) ngày 28/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an Về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện khoa học xã hội Việt Nam. 28/06/2006
15/2001/TTLT-BTM-BCA-pl3,4 Quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ 10/05/2001
15/2001/TTLT-BTM-BCA-pl2 Quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ 10/05/2001
03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quyết định số 22/2003/QĐ-TTG, ngày 30/01/2003 của thủ tướng chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm s 04/02/2004
94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA Hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường. 31/10/2003
15/2001/TTLT-BTM-BCA Quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ 10/05/2001
89 /2001/TTLT - BTC - BCA Hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an 08/11/2001
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC Hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các Tổ Chức Tín Dụng 23/04/2001
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập