Trang chủ : Văn bản pháp luật Home
 

 Bộ Xây Dựng

 
Tìm thấy  101  nội dung, được chia thành   5  trang
Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nội dung
25/2016/TT-BXD thông tư 25/2016/TT-BXD 09/09/2016

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ MÃ SỐ HS VẬT LIỆU AMIĂNG THUỘC NHÓM AMFIBOLE CẤM NHẬP KHẨU​

1168/QĐ-BXD Quyết định 1168/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án 18/11/2013
16/2013/TT-BXD Thông tư 16/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT 16/10/2013
14/2013/TT-BXD Thông tư 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 34 19/09/2013
887/QĐ-BXD Quyết định 887/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong 23/09/2013
15/2013/TT-BXD Thông tư 15/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình 26/09/2013
859/QĐ-BXD Quyết định 859/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực 20/09/2013
12/2013/TT-BXD ​Thông tư 12/2013/TT-BXD 31/07/2013
49/QĐ-BXD Quyết định 49/QĐ-BXD 15/01/2013
428/QĐ-BXD Quyết định 428/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật 14/05/2012
160/QĐ-BXD Quyết định 160/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Đô thị 22/02/2012
1062/QĐ-BXD Quyết định 1062/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 19/12/2011
1047/QĐ-BXD Quyết định 1047/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố và bạo loạn lật đổ 13/12/2011
1050/QĐ-BXD Quyết định 1050/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng 14/12/2011
1864/BXD-VLXD Công văn 1864/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc trạm nghiền xi măng tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 03/11/2011
12/2011/TT-BXD Thông tư 12/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản 01/09/2011
730/QĐ-BXD Quyết định 730/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 20/07/2011
71/BXD-HĐXD Công văn 71/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giấy phép xây dựng 27/07/2011
478/BXD-QLN Công văn 478/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP 25/03/2010
19/BXD-QLN Công văn 19/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản 30/03/2010
524/BXD-QLN Công văn 524/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg 30/03/2010
18/CT-BCT Chỉ thị 18/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu năm 2010 14/07/2010
19/2008/TT-BXD Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế 20/11/2008
13/2008/TT-BXD Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 21/05/2008
07/2008/TT-BXD Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng 07/04/2008
12345
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập