Trang chủ : Nội dung tin Home
 

 Nội dung tin

 
Dự thảo Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Cập nhật 03-10-2017 03:02
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại công văn 2959/UBND-KT ngày 3/4/2017, công văn 10199/UBND-KT ngày 28/10/2016 về chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ đến năm 2020, định hướng đến 2025, trên cơ sở tổng hợp ý kiến các Sở và đề xuất của UBND huyện Định Quán, Sở Công Thương dự thảo Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới chợ đến năm 2020, định hướng đến 2025 ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-UBND ngày 4/2/2015 của UBND tỉnh.

​Nội dung dự thảo xem tại đây 3529-SCT.pdf3529-SCT.pdf

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập