Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
DONG NAI TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Cập nhật 13-12-2017 01:27
Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp, là động lực trực tiếp tạo ra gia trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính. Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2020) đã xác định định phát triển CNHT là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời UBND tỉnh đã quyết định ban hành Đề án phát triển CNHT tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.
         Những năm qua, công nghiệp Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành CNHT. Đến năm 2016, ngành CNHT đã hình thành với khoảng 570 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các loại nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng kim loại, điện - điện tử, nhựa, cao su, hóa chất, bao bì... cho các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hoá một số sản phẩm như xe máy, ô tô, máy móc thiết bị điện, cơ khí, điện tử, sản phẩm may mặc, giày dép.... Đóng góp khoảng 28% GTSXCN, thu hút trên 134 ngàn lao động, chiếm 22% tổng lao động công nghiệp.

Đồng thời sự phát triển của CNHT đã bước đầu hình thành sự liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp.

*Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Hiện nay vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp CNHT trong nước, nhất là các DNNVV là bài toán vốn để đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ và nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Không có vốn thì các DN không thể nói đến đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh để tồn tại và phát triển được. Trong tình hình kinh tế hiện hay các DN đầu tư vẫn phải vay với lãi suất rất cao và rất khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng nhà nước. Lãi suất cao đã làm cho các DN trong nước rất khó cạnh tranh với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Theo đề án Phát triển CNHT mà Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, trong đó kiến nghị giải pháp hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp CNHT, cụ thể: Xem xét bổ sung Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, dành phần vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp CNHT vay với lãi suất thấp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp CNHT phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh; Điều chỉnh chính sách hỗ trợ lãi suất cao hơn so với quy định hiện hành theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hỗ trợ sau đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

1.jpg

Một góc KCN Long Bình thành phố Biên Hòa.

 Tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho việc phát triển ngành CNHT trên địa bàn tỉnh gồm: Phân khu thuộc KCN Giang Điền (114ha/529ha); Phân khu thuộc KCN nhơn Trạch 6 (100ha/315ha); Phân khu thuộc KCN An Phước (47 ha/201ha). Các phân khu công nghiệp này được thành lập nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp ngành CNHT vào đầu tư hoạt động sản xuất.

Hiện nay, Quốc hội đã ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 01/01/2018. Trong thời gian tới, căn cứ vào Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho Tỉnh ban hành một số chính sách của địa phương nhằm hỗ trợ các DNNVV tiếp cận tín dụng và hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp CNHT, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận được các chính sách ưu đãi của Chính phủ đã ban hành.

Nhìn chung ngành CNHT tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã hình thành với khoảng 570 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp trong nước có 130 DN, chiếm 22,6% và doanh nghiệp FDI có 440 DN, chiếm 77,4% tổng số doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh. Hiện nay chưa có con số thống kê chính xác, nhưng nhìn chung CNHT của Đồng Nai có thể xếp hạng trong Tốp 5 các địa phương có công nghiệp phát triển mạnh của cả nước gồm: TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và Bắc Ninh.

Tuy nhiên các sản phẩm CNHT của Đồng Nai hiện nay chủ yếu do các nhà đầu tư nước ngoài sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản phẩm CNHT của các doanh nghiệp tại Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường thế giới. CNHT khu vực doanh nghiệp trong nước có thể nói phát triển còn khá chậm: Số lượng doanh nghiệp CNHT trong nước trên địa bàn tỉnh còn ít, quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực vốn, công nghệ, sản xuất còn rất hạn chế, chỉ có khả năng tham gia vào một số lĩnh vực CNHT không đòi hỏi cao về kỹ thuật công nghệ và kỹ năng sản xuất. Phần lớn các doanh CNHT trong nước chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Sự liên kết giữa các DN công nghiệp chủ yếu vẫn diễn ra giữa các doanh nghiệp FDI với nhau. Các DN trong nước chưa tham gia sâu được vào chuỗi giá trị các ngành công nghiệp cơ khí, điện-điện tử, dệt may, giày dép.... Sự liên kết sản xuất giữa các DN trong nước và đầu tư nước ngoài còn rất hạn chế do DN trong nước chưa đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng của các doanh nghiệp FDI. Do đó, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển CNHT giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT trong nước để có khả năng liên kết và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp.

*Nhiều chính sách ưu đãi.....

Đồng Nai đã quy hoạch 27 cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa không có điều kiện vào được các khu công nghiệp. Các doanh nghiệp CNHT khi đầu tư vào cụm công nghiệp sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể như sau: Các doanh nghiệp sẽ được giảm chi phí sử dụng hạ tầng khi thuê lại đất trong các cụm công nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, hỗ trợ xây dựng cơ sở và phí sử dụng hạ tầng: 30.000 đồng/m2 tính theo diện tích thuê lại của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Mức hỗ trợ không quá 10.000 m2 đối với doanh nghiệp có quy mô vừa nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp vừa; Mức hỗ trợ không quá 5.000 m2 đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng không quá 150 triệu đồng/doanh nghiệp nhỏ; Mức hỗ trợ không quá 2.000 m2 đối với doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ (hộ kinh doanh) nhưng không quá 60 triệu đồng/hộ kinh doanh.

          Về cơ chế chính sách phát triển ngành CNHT, hiện tại tỉnh Đồng Nai chưa có cơ chế chính sách riêng cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Tất cả các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển ngành CNHT đều thực hiện theo quy định của Trung ương. Vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 01/01/2018. Do đó, trong thời gian tới, trên cơ sở Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho Tỉnh ban hành một số chính sách của địa phương nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp CNHT phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp./.

Văn Phú

 

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập