Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống Cập nhật 05-10-2017 01:39
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ra Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Thực hiện Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 6/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 7/8/2017.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đang tích cực tổ chức thực hiện Lộ trình, chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn khẩn trương thực hiện lộ trình, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về xăng E5 RON 92 để người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng E5 RON 92; các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu đang đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật về bồn bể, kho chứa, các cơ sở phối trộn và phân phối xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 ra thị trường.

Theo đó, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 6/6/2017 để đảm bảo mục tiêu đề ra, kể từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, thực hiện thành công Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng quốc gia và cải thiện đời sống cho nông dân, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, các DN sản xuất etanol nhiên liệu E100, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung công việc cụ thể:

Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tập trung tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các DN đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện lộ trình để đảm bảo mục tiêu đã đề ra; hướng dẫn, chấn chỉnh, và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc việc tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh/thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.

Trên cơ sở đó, phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có hệ thống phân phối trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng.

Các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cụ thể:

Các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật về bồn bể, kho chứa, các cơ sở phối trộn và phân phối xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 đáp ứng nhu cầu thị trường; tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xăng E5 RON 92 đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước và Vụ Khoa học & Công nghệ) trước ngày 28 hàng tháng để tổng hợp báo cáo.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mới, mở rộng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5 RON 92 gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31/10/2017 để phục vụ quản lý nhà nước.

Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc kinh doanh xăng dầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật để đảm bảo kể từ ngày 1/1/2018, chỉ sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95; đăng ký kế hoạch kinh doanh xăng E5 RON 92 với UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ động, phối hợp với UBND và Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E5 RON 92.

Đối với các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu: Khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật và triển khai thực hiện lộ trình, xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo kể từ ngày 1/1/2018, chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Các DN sản xuất etanol nhiên liệu E100: Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phương án đảm bảo nguồn nguyên liệu sắn phục vụ sản xuất etanol nhiên liệu E100, tổ chức sản xuất kinh doanh, phân phối E100 đảm bảo yêu cầu chất lượng để pha chế xăng E5 RON 92, đáp ứng nhu cầu nguồn cung E100.

Ngoài ra, các Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất khẩn trương triển khai tái khởi động lại nhà máy, đảm bảo các nhà máy tiến hành hoạt động trở lại phù hợp với công suất vận hành và hiệu quả kể từ ngày 1/1/2018. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Dầu khí và than) trước ngày 28 hàng tháng để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

Đặc biệt, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương cũng tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể:

Vụ Khoa học & Công nghệ: Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu gắn liền với 4 nhà máy: Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu Đồng Nai - Công ty TNHH Tùng Lâm, Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu Quảng Nam - Công ty TNHH Tùng Lâm, Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất.

Phối hợp tích cực với Bộ Khoa học & Công nghệ để rà soát tổng thể các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng xăng dầu, bao gồm kết hợp cả Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg 22/11/2012 về việc phê duyệt ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kết hợp với tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe môtô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình truyền thông quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đầu mối, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện liên quan đến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg kết hợp với tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đồng bộ. Trên cơ sở đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Thị trường trong nước: Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, đôn đốc các địa phương, các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh xăng nhiên liệu sinh học (E5 RON 92, E100) cung cấp cho thị trường. Đảm bảo từ ngày 1/1/2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, khẩn trương rà soát các văn bản, nghiên cứu xây dựng cơ chế về giá để đảm bảo mức hấp dẫn sử dụng nhiên liệu sinh học E5 RON 92.

Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, nghiên cứu cơ chế về thuế đối với nguồn etanol nhiên liệu E100, đảm bảo chênh lệch giá của E100 nhập khẩu cao hơn 5-7% so với E100 sản xuất trong nước.

Nghiên cứu rà soát những bất cập tồn tại trong cơ chế chính sách về điều hành thị trường và tài chính liên quan đến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và 53/2012/QĐ-TTg kết hợp với Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, đề xuất xây dựng, sửa đổi để hoàn thiện quyết định.

Đồng thời tiếp tục đầu mối chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học & Công nghệ và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức đoàn kiểm tra các trạm phối trộn xăng sinh học E5 RON 92 tại một số địa bàn trọng điểm, các thành phố lớn như Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Yên Bái...

Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng tháng về việc triển khai thực hiện phương án phối trộn, kinh doanh xăng E5 RON 92 để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Vụ Dầu khí và Than: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp với quy định hiện hành để hỗ trợ các nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu E100 hoạt động ổn định và cung cấp đầy đủ sản phẩm etanol nhiên liệu E100 cho thị trường.

Chỉ đạo các DN sản xuất etanol nhiên liệu E100 báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng tháng về tình hình sản xuất etanol nhiên liệu E100, kế hoạch tiếp theo, đảm bảo yêu cầu chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường để pha chế xăng E5 RON 92.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên là cổ đông góp vốn tại các dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước và Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất khẩn trương triển khai phương án tái khởi các nhà máy để có thể cung cấp sản phẩm ethanol (E100) ra thị trường từ ngày 1/1/2018; Xây dựng báo cáo định kỳ hàng tháng về quá trình triển khai phương án tái khởi động lại nhà máy để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổng cục Quản lý thị trường: Khẩn chương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện lộ trình; Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện lộ trình, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.

Vụ kế hoạch: Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xem xét xây dựng và điều chỉnh các chủng loại mặt hàng xăng dầu dự trữ quốc gia phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật dự trữ quốc gia năm 2012; Đảm bảo phù hợp thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 đồng thời đảm bảo đồng bộ việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cục Xuất nhập khẩu: Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành, các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh đề xuất các chính sách nhập khẩu, xuất khẩu sắn nguyên liệu, đảm bảo đầy đủ nguồn cung sắn nguyên liệu phục vụ sản xuất etanol nhiên liệu E100, tạo thuận lợi cho việc thực hiện lộ trình.

Văn phòng Bộ, các cơ quan thông tin, truyền thông thuộc Bộ tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng E5 RON 92, trong đó cần làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 92, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng E5 RON 92.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; các DN sản xuất etanol nhiên liệu E100 và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai chỉ thị này và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 Lê Nam

 

 

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập