Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN HÓA CHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 2017 Cập nhật 03-10-2017 07:50
Theo phản ánh của các cơ quan chức năng và người dân về các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn chứa các loại: khí công nghiệp (CO2, N2, C2H2,O2, chiết nạp bình phòng cháy, chữa cháy …), các loại tiền chất công nghiệp và các hóa chất công nghiệp nhưng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã xảy ra một số sự cố hóa chất (tràn, đổ, rò rỉ khí độc, cháy, nổ…) tại các đơn vị có hoạt động hóa chất gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe người dân và ô nhiễm môi trường.

Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động hoạt động và bảo vệ môi trường, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị: sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn chứa các loại hóa chất nguy hiểm nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện các nội dung theo quy định

- Xây dựng Biện pháp (hoặc Kế hoạch) phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo Phụ lục 7, Điều 13 TT 20/2013/TT-BCT

- Thực hiện các thủ tục để được cấp giấy đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc sản xuất đồng thời kinh doanh các hóa chất thuộc Danh mục sản xuất kinh doanh có điều kiện theo Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của TT 28/2010/TT-BCT.

- Các chủng loại hóa chất phải có đầy đủ các loại nhẵn (hay nhẵn phụ), biểu trưng cảnh báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất theo TT04/2012/TT-BCT

- Tập huấn, huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động theo quy định (theo Nghị định 26/2011/NĐ-CP và TT 36/2014/TT-BCT).

- Định kỳ báo cáo về Sở Công Thương theo Điều 48 của TT 28/2010/TT-BCT.

2. Hướng dẫn thực hiện

- Các đơn vị có thể thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Nghị định 26/2011/NĐ-CP, TT 28/2010/TT-BCT và TT 36/2014/TT-BCT.

- Các đơn vị cũng có thể vào trang Web của Sở Công Thương để tham khảo thủ tục thực hiện tại địa chỉ:

         http://dichvucong.dongnai.gov.vn/web/sct/tthc

         http://sct.dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh

- Trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị, tổ chức, cá nhân có khó khăn, vướng mắc (hoặc cần sự hỗ trợ chuyên môn về hóa chất) thì có thể liên hệ Sở Công Thương để được hướng dẫn, cụ thể:

+ Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường- Sở Công Thương

+ Điện thoại: 0251.3819804              Fax: 0251.3823319

 Văn Nam

 

 

 ​

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập