Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng khoa học công nghiệp lần 4 của Sở Công Thương Đồng Nai Cập nhật 28-07-2017 02:11
Thực hiện công văn số 4953/UBND-CNN ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng khoa học công nghiệp lần 4. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch như sau:
 

​Mục đích xác định, lựa chọn, đề xuất các chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 tại tỉnh Đồng Nai theo yêu cầu Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng khoa học công nghiệp lần 4 tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

KH_SCT.docKH_SCT.doc
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập