Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Nhiệm vụ công tác Thanh tra Ngành năm 2017 Cập nhật 20-01-2017 09:05
Tập trung thanh tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trong năm; thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Năm 2017, dự kiến tiến hành 02 cuộc thanh tra công vụ và tập trung triển khai một số nội dung như: Tiếp tục triển khai Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu quả theo Nghị quyết TW 3 của Đảng và kế hoạch của UBND tỉnh; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho CCVC về công tác phòng, chống tham nhũng..vv.

- Lập kế hoạch Thanh tra chuyên ngành (58 cuộc) trong đó: lĩnh vực hóa chất 07 cuộc; lĩnh vực LPG, VLN 05 cuộc; lĩnh vực điện năng 13 cuộc; lĩnh vực công nghiệp 11 cuộc; lĩnh vực thương mại 17 cuộc.

- Xây dựng, triển khai nội dung thanh tra chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp theo Thông tư 46/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

- Trong năm 2017, phối hợp với Điện lực Đồng Nai dự kiến kiểm tra và xử lý 350 trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm sử dụng điện.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập