Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Nhiệm vụ công tác Quản lý Năng lượng năm 2017 Cập nhật 20-01-2017 08:35
- Giám sát việc đầu tư lưới điện hạ thế tại các địa phương sau khi ngành điện thi công xong các công trình trung thế. Hạn chế các TBA treo, tránh việc đầu tư lãng phí, tăng số xã đạt tiêu chí 4 về điện nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu.

- Phối hợp Điện lực Đồng Nai tiếp tục triển khai một số công tác liên quan như: triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh (năm 2017); Xây dựng danh sách khách hàng trọng điểm, danh sách khách hàng quan trọng năm 2017; kế hoạch điện trung thế nông thôn 2017 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho việc đảm bảo điều hành cung cấp điện an toàn liên tục; Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục triển khai đầu tư lưới điện trung thế và cao thế bằng nguồn vốn của ngành điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

- Tiếp tục chỉ đạo các Điện lực triển khai kiểm tra, bảo trì củng cố lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện tốt nhất cho phụ tải, hạn chế thấp nhất sự cố mất điện để khách hàng yên tâm sản xuất.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời tham mưu, đ xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong việc cung cấp điện. Đảm bảo phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập