Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Nhiệm vụ công tác Quản lý công nghiệp năm 2017 Cập nhật 20-01-2017 08:33
- Triển khai chương trình chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 theo quyết định được UBND tỉnh phê duyệt và theo kế hoạch xây dựng cụ thể năm 2017. Đồng thời triển khai, tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ liên quan tới doanh nghiệp biết, tham gia.

- Triển khai các Quy hoạch đã phê duyệt: QH phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo; QH ngành công nghiệp rượu – bia – nước giải khát; QH ngành Dệt may – Da giày; Đề án phát triển CCN; ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Tập trung nghiên cứu, triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2017, dự kiến hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho 2 CCN, với kinh phí 40 tỷ đồng. Rà soát, đánh giá đúng năng lực, nguyện vọng của các nhà đầu tư để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập