Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Mục tiêu phát triển công nghiệp- thương mại năm 2017 Cập nhật 20-01-2017 07:47
Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh năm 2017 tăng 8-9%, ngành Công Thương Đồng Nai phấn đấu đạt các mục tiêu

- Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2017 tăng 7,8-8,5% so năm 2016 (cả nước phấn đấu tăng 8-9%). Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) khoảng từ 9,0-12,0% so cùng kỳ 2016 (giá trị đạt khoảng 695,9- 715,2 ngàn tỷ đồng).

- Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2017 khoảng từ 10,0% đến 13,0% so năm 2016 (giá trị đạt khoảng 149,6- 153,8 ngàn tỷ đồng). Cả nước phấn đấu tăng 10-11%

- Tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh năm 2017 khoảng từ 7- 9% so năm 2016 (kim ngạch đạt khoảng 16,3- 16,6 tỷ USD). Cả nước phấn đấu tăng 6-7%. Tăng trưởng nhập khẩu của tỉnh năm 2017 khoảng từ 5- 7% so năm 2016 (kim ngạch đạt khoảng 13,6- 13,8 tỷ USD).

Biểu kế họach chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2017

STT

Chỉ số đánh giá

ĐVT

Chỉ tiêu KH 2016-2020

Ước thực hiện 2016

Chỉ tiêu kế hoạch 2017

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

-

108,3

107,8 – 108,5

2

Tăng trưởng GTSXCN (SS2010)

%

10,2 – 11,5

11,0

9,0 - 12,0

3

Tăng trưởng tổng mức bán lẻ

%

10,5 – 12,0

11,1

10,0 – 13,0

4

Kim ngạch xuất khẩu

Tr. USD

21.300 - 22.600

15.196

16.300 - 16.600

 

-          Tăng trưởng xuất khẩu

%

10,0 – 11,0

7,6

7,0 – 9,0

5

Kim ngạch nhập khẩu

Tr. USD

-

12.947

13.600 - 13.850

 

-          Tăng trưởng nhập khẩu

%

-

1,6

5,0 – 7,0

6

Tỷ lệ hộ có điện

%

> 99,5

99,91

99,92

 

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập