Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phối hợp công tác chống hàng giả đối với các chủ sở hữu Cập nhật 19-08-2016 09:14
Thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp, chủ sở hữu có liên hệ đến các Đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề nghị tham gia phối hợp kiểm tra hàng giả của doanh nghiệp và bảo vệ thương hiệu hàng hóa của chủ sở hữu đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp.
 

Hoạt động đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng và sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Những năm qua, công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được các cấp, các ngành và các lực lượng chức năng chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thu được một số kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư, bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng, từng bước lập lại môi trường kinh doanh lành mạnh. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, lợi ích của các chủ thể kinh doanh, gây tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội.
Thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp, chủ sở hữu có liên hệ đến các Đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề nghị tham gia phối hợp kiểm tra hàng giả của doanh nghiệp và bảo vệ thương hiệu hàng hóa của chủ sở hữu đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp.
Để có kế hoạch, nội dung thống nhất trong công tác phối hợp, kiểm tra chống hàng giả của doanh nghiệp và bảo vệ thương hiệu hàng hóa của chủ sở hữu được bảo hộ sở hữu công nghiệp. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 382/QLTT-NVTH ngày 17/8/2016 đề nghị doanh nghiệp và chủ sở hữu liên hệ Chi cục Quản lý thị trường để có thể nghe các ý kiến của các doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong việc liên hệ, trong cơ chế phối hợp; nhằm tăng cường hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan thực thi Chi cục Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Mọi liên hệ xin theo địa chỉ:
Địa chỉ: 201⁄8 đường Phan Trung, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0613.822.242
Fax: 0613.817.358
​Người viết_Anh Thư_ Phòng KHTCTH

 
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập