Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Chi cục Quản lý Thị trường kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh, phân phối thịt heo bẩn không đảm bảo ATVSTP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Cập nhật 12-08-2016 09:23
Thời gian tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 15/12/2016.
 

Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối thị heo không được kiểm soát về chất lượng (thịt heo bẩn) vào các chợ trên địa bàn tỉnh; nhằm chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, phân phối thịt heo. Chi cục Quản lý Thị trường thực hiện hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức và cá nhân hoạt động, kinh doanh phân phối thịt heo không được kiểm soát qua giết mổ về vệ sinh, lăn dấu của cơ quan thú y (thịt heo bẩn)  từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 15/12/2016.
Địa bàn kiểm tra: tập trung tập trung tại khu vực trong các chợ, chợ loại I, II, các khu vực gần chợ, đông dân cư trên địa bàn có sự phối hợp của cơ quan thú y, y tế, công an, Ban quản lý các chợ, UBND các xã tại địa bàn kiểm tra.
Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, phân phối thịt heo tại các chợ trong đó thường xuyên kiểm tra chợ loại 1, loại 2, chợ đầu mối, các khu vực gần chợ, đông dân cư trên địa bàn và các điểm kinh doanh thịt heo tàng trữ, tập kết phân phối tiêu thụ.
Yêu cầu khi kiểm tra: Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra, kiểm soát không gây phiền hà, trở ngại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động, kinh doanh; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp diễn ra bình thường. Xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kết hợp việc kiểm tra với việc tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân hoạt động, kinh doanh phân phối thịt heo chấp hành quy định của pháp luật và tạo sự hưởng ứng từ nhân dân trong việc góp phần đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm trong kinh doanh, phân phối thịt heo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh và các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP cụ thể: Kiểm tra việc chấp hành đăng ký kinh doanh; Kiểm tra về điều kiện kinh doanh; điều kiện về vệ sinh cơ sở, điều kiện trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về con người; Kiểm tra chất lượng sản phẩm thịt, dấu kiểm soát giết mổ gia súc (dấu kiểm soát trên thịt heo); Kiểm tra việc chấp hành ghi nhãn hàng hóa (thịt heo có đóng gói); Kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Người viết: Anh Thư_ Phòng KHTCTH_SCT

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập