Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Kết quả hoạt động thanh tra ngành Công Thương tháng 7/2016 Cập nhật 27-07-2016 10:32
Kết quả hoạt động thanh tra ngành Công Thương tháng 7/2016 như sau:

- Thực hiện thanh tra theo kế hoạch 06 đơn vị, gồm: thanh tra hoạt động thương mại: 04 đơn vị, thanh tra lĩnh vực an toàn thực phẩm: 02 đơn vị.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kiểm tra hoạt động sử dụng điện trên địa bàn. Kết quả:

+ Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 24 trường hợp vi phạm sử dụng điện (21 trộm cắp điện dưới mọi hình thức, 02 trường hợp di dời, gây hư hại hệ thống điện; 01 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện), với tổng số tiền phạt: 108.500.000 đồng. So với tháng 6/2016, giảm 3 trường hợp, số tiền phạt giảm 77.500.000 đồng.

+ Đã thực hiện 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi nộp kho bạc 65.000.000 đồng.

- Trong kỳ không có tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập