Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực KTAT-MT tháng 7/2016 Cập nhật 27-07-2016 10:28
Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án sau:
- Đề án “Xây dựng sổ tay quản lý môi trường trong các Cụm công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh” (đã ký biên bản thương thảo hợp đồng và hợp đồng kinh tế với đơn vị tư vấn).

- Đề án “Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý các cụm công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh” (đã ký biên bản thương thảo hợp đồng và hợp đồng kinh tế với đơn vị tư vấn).

- Đề án “Đánh giá, phân tích ảnh hưởng của ngập lụt do tác động tăng cường của biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai” (đang dự thảo biên bản thương thảo và hợp đồng).

- Đề án “Đánh giá sự phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp tác động đến biến đổi khí hậu, các biện pháp giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020” (đang dự thảo biên bản thương thảo và hợp đồng).

- Đề án “Đánh giá sự tác động của ngành Hóa chất – VLNCN tỉnh Đồng Nai tới môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu” (đang dự thảo biên bản thương thảo và hợp đồng).

- Đề án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu hóa chất” (đã ký biên bản thương thảo và hợp đồng vối đơn vị tư vấn, hiện đang triển khai các bước tiếp theo).

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập