Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực Thương mại tháng 7/2016 Cập nhật 27-07-2016 10:17
Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại tháng 7/2016 tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 6960/KH-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện chương trình Bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2015 và năm 2016; đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã thẩm định cho 50 đơn vị tham gia chương trình bình ổn, trong đó có 10 đơn vị vay vốn, với tổng số tiền cho vay là 21.750 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân 9 tháng (từ tháng 9/2015 đến 5/2016) số tiền là 21.750 tỷ đồng. Tổng số điểm bán hàng bình ổn giá đối với mặt hàng thực phẩm thiết yếu là 87 điểm, đối với mặt hàng thuốc tân dược là 17 điểm.

- Gửi lấy ý kiến các Sở ngành liên quan và địa phương về Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Báo cáo UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát tiến độ đầu tư và đánh giá hiệu quả các dự án chợ nông thôn đã được tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng năm 2015.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2016-2020 (tại Tờ trình số 1972/TTr- SCT ngày 29/6/2016).

- Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho hơn 85 cán bộ công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành, địa phương trên toàn tỉnh.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập