Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Một số kiến nghị của Đồng Nai với Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách Cập nhật 14-07-2016 09:41
Kiến nghị Bộ Công Thương có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến, ký kết hợp tác giao thương để thúc đẩy tăng trưởng KNXK theo mục tiêu đề ra. Nguồn: SCT
 

1.1. Lĩnh vực công nghiệp

a/ Về công tác thành lập CCN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. CCN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh có diện tích 94ha (>75ha) phải xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương trước khi có quyết định phê duyệt thành lập cụm.

Sau khi gửi hồ sơ thẩm định xin ý kiến Bộ Công Thương và phản hồi của Cục Công nghiệp Địa phương đề nghị bổ sung một số hồ sơ thủ tục để chứng minh việc hoàn thành các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng. Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản số 2053/UBND-KT ngày 22/3/2016 bổ sung hồ sơ chứng minh việc hoàn thành các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng gửi Cục Công nghiệp Địa phương. Tuy nhiên, đến nay (sau hơn 2 tháng) chưa nhận được ý kiến thỏa thuận.

Do đó, kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Công nghiệp địa phương sớm có trả lời bằng văn bản cho Đồng Nai về ý kiến thỏa thuận thành lập CCN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh.

b/ Về công tác dán nhãn năng lượng, kiểm tra hiệu suất năng lượng

- Theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg, ngày 12/9/2011 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng động cơ điện khi nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu.

- Mặt khác, căn cứ Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012 của Bộ Công Thương về Trình tự thủ tục đánh giá và cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng“Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phải dán nhãn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ quy định, tham gia chứng nhận và dán nhãn năng lượng cần thực hiện lấy mẫu phương tiện, thiết bị và gửi tới tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thử nghiệm theo tiêu chuẩn tương ứng để được cấp phiếu kết quả thử nghiệm.” được công bố trên trang website: nhannangluong.com trong đó chỉ có Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1 (Quatest 1) tại Cầu Giấy, Hà Nội có chức năng kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu của động cơ. Điều này, dẫn đến gây khó khăn cho các doanh nghiệp phía Nam về chi phí, thời gian… trong việc gửi mẫu ra Hà Nội thử nghiệm, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

- Ngày 18/11/2013 UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản 9843/UBND-KT về kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định dán nhãn năng lượng gửi Bộ Công Thương. Trong đó đã kiến nghị Bộ Công Thương chỉ định thêm tổ chức kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu mặt hàng động cơ điện tại TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến nay Bộ Công Thương vẫn chưa có văn bản trả lời.

- Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh phía Nam. Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương giải quyết khó khăn vướng mắc theo nội dung văn bản 9843/UBND-KT ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh. Đồng thời, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, chỉ định thêm tổ chức kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu mặt hàng động cơ điện tại TP.Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện dán nhãn năng lượng đối với các mặt hàng động cơ điện nhập khẩu, đúng quy định.

c/ Lĩnh vực cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh LPG/CNG/LNG trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Căn cứ Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp một số loại giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Nghị định 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó có nội dung: hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương chuyển sang cho Ban Quản lý các khu công nghiệp/khu kinh tế quản lý.

Tuy nhiên, theo Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí (LPG/CNG/LNG) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5/2016 thay thế Nghị định 107/2009/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 118/2011/NĐ-CP. Trong đó, tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 19/2016/NĐ-CP có quy định: Những quy định trước đây về quản lý kinh doanh khí trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.

Do đó, để thuận lợi cho doanh nghiệp/thương nhân kinh doanh khí (LPG/CNG/LNG) trên địa bàn tỉnh/thành phố thực hiện đăng ký cấp phép. Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh khí (LPG/CNG/LNG) tại các khu công nghiệp/khu kinh tế từ khi Nghị định 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương hay Ban Quản lý các khu công nghiệp/khu kinh tế.

1.2. Lĩnh vực thương mại

a/ Về tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu

Sáu tháng đầu năm 2016, Kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai ước đạt 7,4 tỷ USD (bình quân 1,23 tỷ USD/tháng) tăng 5,3% so cùng kỳ và đạt 47% kế hoạch năm (thấp hơn mục tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra tăng 10-12%; bình quân trên 1,3 tỷ USD/tháng).

Kim ngạch xuất khẩu của cả nước 5 tháng đầu năm 2016 cũng chỉ tăng trưởng 6,6% so cùng kỳ (trong khi KH cả năm tăng 10%).

Do đó kiến nghị Bộ Công Thương có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến, ký kết hợp tác giao thương để thúc đẩy tăng trưởng KNXK theo mục tiêu đề ra.

b/ Về công tác quản lý thị trường

- Kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp cho lực lượng QLTT.

- Kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung thẩm quyền kiểm tra, lập và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường đối với vi phạm hành chính về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại Điều 11, Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn.

- Kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, mức sai số cho phép đối với từng loại phân bón để có căn cứ xác định phân bón đạt chất lượng với phân bón kém chất lượng.

- Bộ Công Thương nghiên cứu, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định thêm trách nhiệm của các ngành có liên quan trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

1.3. Về công tác xây dựng văn bản QPPL

Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các Vụ, Cục trong quá trình nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản QPPL hoặc Bộ Công Thương trực tiếp ban hành nên có sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Nhất là các các văn bản có chứa thủ tục hành chính để khi các Sở Công Thương triển khai thực hiện sẽ không bị động và chuẩn hóa TTHC theo Bộ Công Thương.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập