Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Một số khó khăn, tồn tại trong triển khai công tác của Ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2016 Cập nhật 14-07-2016 09:38
Các chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao do sản xuất nông nghiệp không tập trung; số lượng, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu tiêu thụ vào hệ thống hiện đại và xuất khẩu; các đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn, VIETGAP trên địa bàn rất hạn chế Nguồn: SCT

1. Công tác thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp

a/ Về chủ trương chính sách, luật pháp

- Việc tổ chức thực hiện Quy chế quản lý CCN vẫn còn hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới như: Thủ tục đầu tư hạ tầng các CCN còn nhiều phức tạp và kéo dài, gây khó khăn cho các nhà đầu tư hạ tầng cũng như các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN.

- Thời gian qua, do chưa xây dựng được cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN nên nhiều CCN khó thu hút được chủ đầu tư hạ tầng.

b/ Về kinh phí đầu tư

- Một số CCN hoạt động trước khi có quy chế, các doanh nghiệp trong CCN không thống nhất được trong việc huy động vốn để đầu tư hạ tầng CCN nên nhiều cụm trong tình trạng hạ tầng rất kém, nhiều cụm phải hủy bỏ quy hoạch vì không có chủ đầu tư hạ tầng.

- Hầu hết các cụm đều gặp khó khăn về thu hút vốn đầu tư hạ tầng, các CCN do chi phí đầu tư hạ tầng lớn, suất đầu tư cao (tương đương hoặc lớn hơn so với KCN), trong khi diện tích tối đa của cụm chỉ là 75 ha nên hiệu quả đầu tư thấp, không hấp dẫn các chủ đầu tư hạ tầng CCN.

- Có CCN được quy hoạch từ đầu năm 2005, nhưng đến nay chưa được đầu tư hạ tầng cụm; hiện đã tồn tại các doanh nghiệp đang hoạt động và dân cư sinh sống, do đó khó thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng CCN.

- Năng lực của các chủ đầu tư hạ tầng còn hạn chế nên việc triển khai đầu tư hạ tầng chậm, xúc tiến mời gọi nhà đầu tư thứ cấp còn khó khăn.

c/ Về bồi thường và giải phóng mặt bằng

Một số CCN đã có chủ đầu tư hạ tầng nhưng chậm triển khai do vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, nhiều dự án phải thu hồi giấy chứng nhận đầu tư… hoặc các doanh nghiệp được thỏa thuận địa điểm đầu tư trong các cụm nhưng không triển khai dự án được do chưa có hạ tầng kỹ thuật CCN, nên một số doanh nghiệp bỏ dự án hoặc chờ triển khai hạ tầng kỹ thuật cụm rồi mới triển khai thực hiện dự án. Nên văn bản thỏa thuận địa điểm dù đã gia hạn, đến nay hết hạn rất lâu cũng khó thu hồi văn bản thỏa thuận địa điểm do chưa có hạ tầng kỹ thuật CCN.

2. Công tác quản lý chợ

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ còn chậm, chủ yếu do bị vướng mắc hồ sơ pháp lý về đất như: quy hoạch sử dụng đất, nguồn gốc đất, các trường hợp cấp giấy chứng nhận điểm kinh doanh không thời hạn, thuê điểm kinh doanh tại chợ nhưng không kinh doanh trong thời gian dài; tình trạng hộ kinh doanh sinh sống trong phạm vi đất chợ (sử dụng điểm kinh doanh để kết hợp với nhà ở).

- Chưa có quy định về quy trình đầu tư xây dựng chợ nên việc triển khai đầu tư xây dựng chợ của địa phương, đặc biệt là thương nhân gặp nhiều khó khăn, lúng túng đã ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo kế hoạch đề ra.

- Một số địa phương không có quỹ đất công, phải thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi đầu tư xây dựng chợ, tuy nhiên việc thực hiện giải tỏa, di dời các hộ dân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ gặp nhiều khó khăn, phức tạp (chợ Ngọc Lâm– huyện Tân Phú); công tác lập, gửi hồ sơ của địa phương để thẩm định còn chậm, hồ sơ chưa đầy đủ đã ảnh hưởng đến tiến độ (số lượng chợ nông thôn được hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh đạt 9/20 chợ theo kế hoạch năm 2015 đã đề ra).

- Công tác di dời, giải tỏa tụ điểm kinh doanh tự phát, điểm buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đạt thấp, nguy cơ tụ điểm kinh doanh tự phát ngày càng gia tăng.

3. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

- Công tác chống buôn lậu trên khâu lưu thông chưa đạt hiệu quả cao (còn hạn chế về nguồn tin trinh sát, nhân mối)

- Công tác chống hàng giả: các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế về phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan QLTT khi phát hiện có hàng giả, hàng vi phạm quyền SHTT lưu thông trên thị trường do tư tưởng doanh nghiệp còn dè dặt, sợ ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp.

- Công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu: do lực lượng QLTT chỉ được kiểm tra các thủ tục giấy tờ, việc niêm yết giá mà không có thẩm quyền kiểm tra xử lý việc vi phạm đo lường, chất lượng kinh doanh xăng dầu.

4. Công tác xúc tiến thương mại

- Các chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao do sản xuất nông nghiệp không tập trung; số lượng, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu tiêu thụ vào hệ thống hiện đại và xuất khẩu; các đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn, VIETGAP trên địa bàn rất hạn chế.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập