Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Kế hoạch công tác Tư vấn công nghiệp 6 tháng cuối năm 2016 Cập nhật 14-07-2016 09:36
Thực hiện kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp; Triển khai kế hoạch SXSH năm 2016; Triển khai kế hoạch thực hiện công tác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nguồn: SCT

- Lĩnh vực sản xuất sạch hơn: Thực hiện kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp; Triển khai kế hoạch SXSH năm 2016; Triển khai kế hoạch thực hiện công tác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tiếp tục quản lý dự án, tư vấn đấu thầu các công trình của các chủ đầu tư theo hợp đồng. Tư vấn xây dựng các công trình hạ tầng và các công trình điện.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập