Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về KTATMT của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm 2016 Cập nhật 14-07-2016 09:30
Thực hiện các đề án: Nâng cấp cơ sở dữ liệu hóa chất”; Xây dựng sổ tay quản lý môi trường trong các Cụm công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh... Nguồn: SCT
 

Thực hiện các đề án: (1) Đề án Đánh giá, phân tích ảnh hưởng của ngập lụt do tác động tăng cường của biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai”; (2) Đề án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu hóa chất”; (3) Đề án “Xây dựng sổ tay quản lý môi trường trong các Cụm công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh”; (4) Đề án “Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý các cụm công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh”; (5) Đề án “Đánh giái sự phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp tác động đến biến đổi khí hậu, các biện pháp giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020”; (6) Đề án “Đánh giá sự tác động của ngành Hóa chất – VLNCN tỉnh tới môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập