Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung

 
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Năng Lượng của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm 2016 Cập nhật 14-07-2016 09:29
Đôn đốc các địa phương đầu tư lưới điện hạ thế theo kế hoạch điện trung thế 2015 đã được ngành điện thực hiện xong. Nguồn: SCT
 

Giám sát công tác đầu tư theo Quy hoạch điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035 của ngành điện trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch điện trung thế nông thôn 2016.

- Đôn đốc các địa phương đầu tư lưới điện hạ thế theo kế hoạch điện trung thế 2015 đã được ngành điện thực hiện xong.

- Tiếp tục thực hiện công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình tiết kiệm điện đảm bảo phát triển an ninh năng lượng bền vững trên địa bàn.

- Tiếp tục phối hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai triển khai phương án cung cấp điện năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo cung cấp điện không điều hòa phụ tải, hoặc các phương án cung cấp điện ngắn hạn, dài hạn nếu xảy ra sự cố thiếu nguồn điện cung cấp. Từ đó triển khai thực hiện thỏa thuận vị trí đầu tư lưới điện theo quy hoạch điện trên địa bàn.

- Phối hợp thanh, kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm toán năng lượng, dán nhãn năng lượng thiết bị hiệu suất cao; Kiểm tra ngành điện thực hiện công tác triển khai lắp đặt điện kế điện tử trên địa bàn.

- Thực hiện công tác thẩm tra công trình điện theo phân cấp, đảm bảo chất lượng công trình điện theo quy định.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập