Trang chủ : Nội dung Home
 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo Lịch trực Tết của Sở Công Thương

 


1) CÁC PHÒNG

Đơn vị

 

Thứ năm

26/01/2017

(29 âm lịch)

Thứ sáu

27/01/2017

(30 âm lịch)

Thứ bảy

28/01/2017

(Mồng 1 Tết)

Chủ nhật

29/01/2017

(Mồng 2 Tết)

Thứ hai

30/01/2017

(Mồng 3 Tết)

Thứ ba

31/01/2017

(Mồng 4 Tết)

Thứ tư

01/02/2017

(Mồng 5 Tết)

Văn phòng

Buổi sáng

Hà Thanh Hải

0966790079

Phạm Thị Xuân Hòa

0912659633

 

Mai Thanh Nam

0983814255

Nguyễn Văn Ty

(Lái xe)

0918130988

Mai Thanh Nam

 

Nguyễn Quỳnh Trâm

0906961836

Hà Thanh Hải

 

Buổi chiều

Nguyễn Văn Ty

(Lái xe)

0918130988

Trần Xuân Sử

(Lái xe)

0918144450

Nguyễn Thị Thanh Ngân

0919076610

Hà Thanh Hải

 

Nguyễn Quỳnh Trâm

Phạm Thị Xuân Hòa

Trần Xuân Sử

(Lái xe)

Trực lãnh đạo

Lê Văn Tú

0918296030

Nguyễn Ngọc Diệu

0909760067

Phạm Thanh Lan

0908814424

Nguyễn Ngọc Diệu

0909760067

Lê Văn Tú

 

Phạm Thanh Lan

Lê Văn Tú

 

P.Kế hoạch

Buổi sáng

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

0946705336

Huỳnh Minh Anh Thư

0919878002

Nguyễn Thị Nga

0918620599

Nguyễn Thị Nga

Trần Cao Phi Yến

01285258010

Phạm Thị Mai Lan

0918538456

Phạm Châu Tuấn

0919276962

Buổi chiều

Phạm Châu Tuấn

Phạm Thị Mai Lan

Trực lãnh đạo

 

 

P.Năng lượng

Buổi sáng

Trần Minh Đạt

0918885808

Thái Thanh Phong

0913746810

Trần Minh Đạt

Thái Thanh Phong

Trần Minh Đạt

Thái Thanh Phong

Vũ Ngọc

Tuấn Anh

0912866661

Buổi chiều

Thạch Trường Vũ

0974350662

Vũ Ngọc

Tuấn Anh

Thạch Trường Vũ

Vũ Ngọc

Tuấn Anh

Đỗ Quang Phước

0909999344

Thạch Trường Vũ

Đỗ Quang Phước

Trực lãnh đạo

Trần Minh Đạt

Thái Thanh Phong

Vũ Ngọc

Tuấn Anh

Thái Thanh Phong

Thái Thanh Phong

Thái Thanh Phong

Trần Minh Đạt

P.Công nghiệp

Buổi sáng

Nguyễn Hoàng Quyên

0902980038

Trần Tấn Trí

0908735858

Trần Ngọc Duy

0908392212

Đậu Minh Khôi

0968937795

 

Tạ Thị Hương Huệ

0906200783

Hà Thị Dung

0914117760

Hà Thị Dung

Buổi chiều

Hà Thị Dung

Trần Tấn Trí

Đậu Minh Khôi

Tạ Thị Hương Huệ

Trần Ngọc Duy

Đậu Minh Khôi

Nguyễn Hoàng Quyên

Trực lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

 

P.Pháp chế

Buổi sáng

Phạm Quang Huy

0918299298

Phạm Toàn

0933973078

Phạm Quang Huy

Phạm Toàn

Phạm Quang Huy

Phạm Toàn

Phạm Quang Huy

Buổi chiều

Phạm Toàn

Phạm Quang Huy

Phạm Toàn

Phạm Quang Huy

Phạm Toàn

Phạm Quang Huy

Phạm Toàn

Trực lãnh đạo

Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

P.Thương mại

Buổi sáng

Đặng Thị Dung

0987310515

Đặng Thị Dung

Mai Thị Thanh Loan

0918609060

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

0909818838

Đặng Thị Dung

Đặng Thị Dung

Đặng Thị Dung

Buổi chiều

Đặng Thị Dung

Đặng Thị Dung

Nguyễn Thanh Tuấn

0978615414

Trương Thị Hòa

01682264578

Mai Thị Thanh Loan

Trương Thị Hòa

Trương Thị Hòa

Trực lãnh đạo

Lục Văn Thủy

0913316716

Lục Văn Thủy

Nguyễn Thị Giáng Hương

0909507578

Tăng Kim Lệ

0913612162

Đặng Trần Nhật Thoại

0913653356

Lục Văn Thủy

Lục Văn Thủy

Thanh tra

Buổi sáng

Đặng Quang Minh

0938006333

Hoàng Trọng Thành

0917646362

Đoàn Thế Cương

0975494949

Đặng Quang Minh

Hoàng Trọng Thành

Đoàn Thế Cương

Đặng Quang Minh

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

P.Kỹ thuật

Buổi sáng

Nguyễn Trung Hậu

0985659369

Nguyễn Hồng Phong

01674567886

Nguyễn Trung Hậu

 

Nguyễn Hồng Phong

Nguyễn Trung Hậu

Nguyễn Hồng Phong

Nguyễn Trung Hậu

Buổi chiều

Nguyễn Khắc Thảo

0972323316

 

Nguyễn Thành Vượng

0918389587

Nguyễn Khắc Thảo

Nguyễn Thị Lan

0919656865

Nguyễn Thành Vượng

Nguyễn Khắc Thảo

Nguyễn Hồng Phong

Trực lãnh đạo

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thành Vượng

Văn Hữu Đồng

0918411716

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thành Vượng

Văn Hữu Đồng

Văn Hữu Đồng

2) CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

Chi cục QLTT

Buổi sáng

- Trương Quốc Cường

0919252673

- Ngô Thị Ngọc Châu

0918181399

- Huỳnh Kim Hóa

0913941675

- Nguyễn Thanh Nguyên

0909609629

- Lưu Thị Tuyết

01656262112

- Lê Thị Diễm Trinh

0942550037

- Cổ Văn Hải (Lái xe)

0912700099

- Ngô Thị Ngọc Châu

- Mai Tấn Lộc

0919700557

- Trần Quang Khải

0913614766

- Vũ Thị Mai Nga

0989971030

- Dùng Cẩm Hằng

0938063933

- Tạ Văn Cương

0988867768

- Phùng Duy Sáp (Lái xe)

0913941741

- Nguyễn Vũ Khanh

0918050235

- Bùi Xuân Thu

0909188196

- Huỳnh Kim Hóa

0913941675

- Phạm Hữu Tiến

0913835448

- Đào Hải Lý

0908824888

- Thái Thị Thanh Nam

0932113889

- Nguyễn Tiến Kiên (Lái xe)

0915775776

- Đoàn Thị Ngà

0918307322

- Trương Quốc Cường

0919252673

- Phan Thị Minh Trang

0909805919

- Lê Thị Diễm Trinh

0942550037

Nguyễn Quốc Lệ

0973197079

- Nguyễn Phước Anh

01223193353

- Cổ Văn Hải (Lái xe)

- Nguyễn Vũ Khanh

0918050235

- Mai Tấn Lộc

0919700557

- Trần Quang Khải

0913614766

- Nguyễn Thanh Nguyên

0909609629

- Tạ Văn Cương

0932113889

- Lưu Thị Tuyết

01656262112

- Phùng Duy Sáp (Lái xe)

0913941741

- Đoàn Thị Ngà

0918307322

- Bùi Xuân Thu

0909188196

- Phan Thị Minh Trang

0909805919

- Nguyễn Phước Anh

01223193353

- Lê Thị Diễm Trinh

0942550037

- Vũ Thị Mai Nga

0989971030

- Nguyễn Tiến Kiên (Lái xe)

0915775776

- Nguyễn Vũ Khanh

0918050235

- Trương Quốc Cường

0919252673

- Huỳnh Kim Hóa

0913941675

- Phạm Hữu Tiến

0913835448

- Đào Hải Lý

0908824888

- Dùng Cẩm Hằng

0938063933

- Cổ Văn Hải (Lái xe)

0912700099

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Võ Văn Tỉnh

0913851281

Trần Trọng Kỳ

0913850467

Võ Thanh Tùng

0913850469

Võ Văn Tỉnh

Trần Trọng Kỳ

Võ Thanh Tùng

Võ Văn Tỉnh

TT. Xúc tiến thương mại

Buổi sáng

Nguyễn Thị Lan

0918356661

Nguyễn Văn Lĩnh

0982813372

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Văn Lĩnh

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Văn Lĩnh

Nguyễn Thị Lan

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

TT. Khuyến công

TT. Khuyến công

Buổi sáng

Trần Cẩm Lệ Quyên

0935544927

Nguyễn Thị Thu Thủy

0918926926

Phạm Thị Ánh Tuyết

0919956343

Đôn Thị Thanh Nhàn

Đỗ Thị Lộc

0916940950

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trần Cẩm Lệ Quyên

Buổi chiều

Đôn Thị Thanh Nhàn

0915503895

Phạm Ngọc Hưng

0993786723

Trịnh Thị Hằng

0936284342

Nguyễn Thị Thanh Vân

0933326983

Nguyễn Thị Thanh Vân

Phạm Ngọc Hưng

Phạm Tuấn Khanh

0909895958

Trực lãnh đạo

Lâm Quang Liêm

01234337600

Nguyễn Hữu Công

0918620278

Mai Thị Bích Trâm

0918535222

Trần Thị Cẩm Thúy

0933676223

Nguyễn Thành Bự

01228557558

Nguyễn Hữu Công

Lâm Quang Liêm

TT. Tư vấn công nghiệp

Buổi sáng

Chu Đông

01683089497

Đỗ Quốc Bảo

0974969002

Nguyễn Văn Thắng

0968587836

Trần Quốc Tuấn

0986577445

Trần Châu Lộc

0937488883

Chu Đông

01683089497

Chu Đông

01683089497

Buổi chiều

Nguyễn Văn Tài

0909813650

Dương Anh Tú

0909505507

Mai Thế Hùng

0983843234

Nguyễn Minh Trí

0902059472

Đặng Văn Hùng

01234973288

Trần Quang Phúc

0918159163

Trương Minh Hải

0937118009

Trực lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 23-01-2017
In nội dung

 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 
 

 HÌNH QUẢNG CÁO

 
Lượt truy cập