Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Đồng Nai: Ban hành Chương trình hành động Phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 

Căn cứ văn bản số 38-CV/BCSĐ ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương quán triệt các nội dung về phát triển công nghiệp và thương mại tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1660 –CV/TU ngày 13 tháng 7 năm 2021 về phát triển công nghiệp và thương mại của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai các chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo phân công thực hiện, theo đó:

Chương trình nhằm Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể về tình hình công nghiệp, thương mại của tỉnh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy công nghiệp thương mại của tỉnh phát triển, tăng trưởng ổn định, bền vững.

MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Về công nghiệp

Đến năm 2030, phấn đấu tỉnh Đồng Nai hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại; tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, nằm trong nhóm 10 tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước, với các mục tiêu cụ thể sau:

1.1. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 là 7-9%/năm (tương đương mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp).

1.2. Phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của tỉnh đạt trên 50% (gấp 2 lần cả nước).

1.3. Phấn đấu đến cuối năm 2025, giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ của Đồng Nai chiếm khoảng 21-23% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp; giá trị sản xuất ngành công nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 8-10% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.

1.4. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, hàng năm đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0%-7,0% tổng tiêu thụ năng lượng trên toàn tỉnh. Lượng điện tiêu thụ hàng năm đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ.

2. Về thương mại

2.1. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2020-2025 tương đương mức tăng chung của cả nước (khoảng 8-10%/năm).

2.2. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 từ 8% trở lên.

2.3. Phấn đấu đến hết năm 2025 có 178 chợ hoạt động với quy mô 20 chợ hạng 1, 39 chợ hạng 2 và 119 chợ hạng 3; 90% số chợ được xây dựng kiên cố và bán kiên cố; 95% số chợ được công nhận chợ văn minh/văn hóa trên tổng số chợ quy hoạch đang hoạt động; 98% số chợ đạt tiêu chuẩn về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; tỷ lệ hàng nông sản, thực phẩm được tiêu thụ thông qua chợ chiếm khoảng 65-70%; 75% số chợ thực hiện theo mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý và khai thác chợ;

2.4. Xây dựng và đưa vào hoạt động chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây giai đoạn 2;

2.5. Phát triển thêm 02 kho xăng dầu, 20 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được xây dựng mới và đi vào hoạt động;

2.6. Phát triển mới thêm 200 cửa hàng hiện đại, kinh doanh tổng hợp (cửa hàng tiện lợi) hoặc chuyên doanh lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu;

2.7. Hỗ trợ đầu tư 11 điểm hoặc trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; 40 cửa hàng “Tự hào hàng Việt”;

2.8. Phấn đấu các chỉ tiêu về phát triển thương mại điện tử như sau:

a) 35% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 400 USD/người/năm;

b) Doanh số thương mại điện tử B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 15%/năm;

c) Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%;

d) Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, có ít nhất 500 đơn vị tham gia, với giá trị khối lượng hàng hóa, dịch vụ giao dịch khoảng 80-100 tỷ đồng.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai 01 chương trình phát triển công nghiệp, 01 kế hoạch thương mại của tỉnh đã xác định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, gồm:

1.1. Chương trình phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

1.2. Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

2. Triển khai các nhiệm vụ đột phá về phát triển công nghiệp, thương mại theo Chương trình hành động của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh

2.1. Nhóm nhiệm vụ về huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năng động, bền vững

2.2. Nhóm nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở hộ cá thể đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh

2.3. Nhóm nhiệm vụ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ hệ thống thông tin điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

2.4. Nhóm nhiệm vụ về tham gia hội nhập quốc tế

2.5. Nhóm nhiệm vụ về triển khai Chương trình hành động phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

1.1. Căn cứ vào nội dung nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động này, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thời gian lộ trình cụ thể để tham mưu triển khai. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

1.2. Tích cực chủ động trong công tác phối hợp để triển khai đồng bộ, đạt được hiệu quả cao theo mục tiêu chương trình đề ra; kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo tỉnh hướng xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Kiến nghị xử lý các nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ và vượt thẩm quyền quy định.

1.3. Định kỳ (trước ngày 15 tháng 11 hàng năm) có báo cáo kết quả triển khai nội dung nhiệm vụ liên quan gửi về Sở Công Thương để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Bộ Công Thương. Trong trường hợp đột xuất, sẽ có văn bản chỉ đạo riêng.

 

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​