Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Triển khai rà soát nguồn cung hàng hoá trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 12226/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2021-2022, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2022 và ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 (gửi kèm văn bản điện tử);

Căn cứ Công văn số 5529/SCT-TM ngày 08/10/2021 của Sở Công Thương về việc triển khai và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 12226/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh,

Nhằm tăng cường triển khai thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên trong công tác bình ổn giá, chuẩn bị nguồn cung về lương thực thực phẩm, hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán và ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

I. Đối với các sở, ban, ngành, địa phương:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

a) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố lựa chọn, giới thiệu các trang trại, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, đầu mối cung ứng sản phẩm nông nghiệp (nông sản, thuỷ hải sản…) an toàn trên địa bàn tham gia hệ thống bán hàng bình ổn, thông tin đầu mối liên hệ về Sở Công Thương để tổ chức kết nối.

b) Hàng tuần cung cấp thông tin về tổng đàn heo, gà và lượng tiêu thụ thông qua kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về Sở Công Thương để kịp thời thông tin thị trường, ổn định giá cả; hoặc báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:

Rà soát, cung cấp danh sách các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thiết yếu trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thông tin đầu mối liên hệ về Sở Công Thương trước ngày 20/11/2021 để chủ động vận động nguồn hàng trong trường hợp cần thiết. 

3. UBND các huyện, thành phố:

 a) kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 12226/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Công Thương trước ngày 05 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 b) Tổng hợp danh sách các đơn vị tham gia chương trình Bình ổn giá (vay vốn và không vay vốn), các đơn vị cam kết dự trữ hàng hoá theo biểu mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2021, và cập nhật khi có thay đổi.  

II. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; các trung tâm thương mại/siêu thị, các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn giá:

1. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; các trung tâm thương mại/siêu thị: Căn cứ nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết tại Kế hoạch số 12226/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đảm bảo được nguồn hàng cung cấp cho người tiêu dùng trong dịp Tết và báo cáo lượng hàng dự trữ phục vụ Tết, ứng phó tình huống dịch bệnh Covid-19 (theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm Công văn này).

2. Đối với các doanh nghiệp đang cam kết tham gia chương trình bình ổn giá cùng với tỉnh: Công ty TNHH TMDV Siêu Thị Coopmart Biên Hòa, Chi nhánh Công ty TNHH MM MeGa Market Việt Nam tại Biên Hòa, Công ty TNHH TMDV Quốc tế BigC Đồng Nai - TTTM BigC Đồng Nai, TTTM BigC Tân Hiệp, Chi nhánh Đồng Nai – Công ty Cổ phần siêu thị Vinmart Biên Hòa, Vinmart Long Thành, Siêu thị Lotte Mart Biên Hòa, Siêu thị Hoàng Đức – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoàng Đức, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP - Chi nhánh 2 tại Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh, Công ty Cổ phần Bibica, Công ty Cổ phần Sài Gòn Lương thực, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đồng Nai (D&F), Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bát Giới, Công ty Cổ phần Con Cưng đảm bảo nguồn hàng đã đăng ký với Sở Công Thương để sẵn sàng cung ứng cho thị trường khi có biến động về tăng giá, khan hiếm hàng hóa. Nếu đơn vị có khả năng tăng lượng hàng cam kết bình ổn, đề nghị đăng ký lại theo mẫu (theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm Công văn này).

3. Đối với các doanh nghiệp chưa cam kết tham gia chương trình Bình ổn giá cùng với tỉnh:

Căn cứ nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết tại Kế hoạch 12226/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai, đăng ký cam kết tham gia Chương trình Bình ổn giá cùng với tỉnh theo mẫu (theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm Công văn này).

4. Đối với các hợp tác xã và các đơn vị đang tham gia bán hàng bình ổn giá đã được địa phương thẩm định vay vốn thực hiện chương trình:

a) Đảm bảo nguồn hàng dự trữ phục vụ công tác bình ổn giá theo kế hoạch đã được duyệt, sắp xếp các mặt hàng bình ổn giá theo quy định và niêm yết giá bán đã được Sở Tài chính phê duyệt. Tổ chức các chuyến bán hàng lưu động đúng theo lịch đã phê duyệt và đảm bảo phục vụ đúng các đối tượng như: nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Đồng thời, đề nghị các đơn vị thực hiện tổng kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ… bằng nhiều hình thức để mọi người biết và thực hiện.

5. Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai

Triển khai, tuyên truyền đến các hội viên về việc chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐCP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

6. Các Thương nhân phân phối/Tổng đại lý xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

a) Bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; cung ứng đủ, liên tục nguồn hàng xăng dầu cho các đơn vị tiêu thụ trong hệ thống, đặc biệt là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, tình huống thiên tai, dịch bệnh. Rà soát, thống kê khả năng cung cấp xăng dầu, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán và tình huống thiên tai, dịch bệnh, theo biểu mẫu tại Phụ lục 2, gửi báo báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

b) Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thời gian bán hàng, thông báo tạm dừng bán hàng trong quá trình tổ chức kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định thời gian bàn hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (việc dừng bán hàng phải có văn bản thông báo và được sự chấp thuận của Sở Công Thương).

c) Theo dõi sát diễn biến nguồn hàng, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Công Thương để báo cáo Bộ Công Thương có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo cung cầu xăng dầu trên thị trường, đặc biệt là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thông tin, các báo cáo cung cấp đề nghị gửi về Sở Công Thương, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, đồng gửi file mềm báo cáo về địa chỉ email nhuthuy0702@gmail.com, điện thoại: 02513.822.216 (gặp Thuỳ) hoặc di động 0935.323.399, để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các văn bản, biểu mẫu liên quan đã được Sở Công Thương đăng tải tại website sct.dongnai.gov.vn (Mục Chương trình Bình ổn giá – XTTM).

            Trân trọng./.​

Biểu mẫu:

08.11.21-Phụ lục 1-UBND huyện - thành phố.xlsx08.11.21-Phụ lục 1-UBND huyện - thành phố.xlsx

08.11.21-Phụ lục 2-Doanh nghiệp.xlsx08.11.21-Phụ lục 2-Doanh nghiệp.xlsx

Phụ lục 3 - Mẫu cam kết tham gia BOG.docxPhụ lục 3 - Mẫu cam kết tham gia BOG.docx

06.10.21-KH-12226-BOG-2021-2022.pdf06.10.21-KH-12226-BOG-2021-2022.pdf

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​