Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Thực trạng phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực Thương mại Dịch vụ gắn với chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn: Xu hướng và giải pháp.

​          CHUYÊN ĐỀ

Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị

Hoạt động xúc tiến thương mại luôn giữ một vị trí quan trọng trong việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; trở thành đòn bẩy hữu hiệu giúp các doanh nghiệp tìm được đầu ra cho sản phẩm hàng hoá, dịch vụ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, công tác xúc tiến thương mại ngày càng trở nên quan trọng. Sau đây, các vấn đề liên quan Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và HTX tiểu thủ công nghiệp, HTX thương mại dịch vụ nói riêng trong thời gian tới.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 68 HTX thương mại dịch vụ (chiếm 16,31% tổng số HTX trên địa bàn tỉnh), trong đó: Biên Hòa 22, Thống Nhất 5, Trảng Bom 7, Định Quán 3, Tân Phú 7, Long Khánh 2, Xuân Lộc 6, Cẩm Mỹ 11, Nhơn Trạch 3, Vĩnh Cửu 2 với tổng số vốn điều lệ: 129,242 tỷ đồng, 2.252 thành viên và 1.439 người lao động. Khối các HTX thương mại dịch vụ hoạt động với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như du lịch sinh thái vườn, nhà hàng, nhà nghỉ; đầu tư, quản lý kinh doanh và khai thác chợ…. Khối các HTX thương mại dịch vụ hoạt động với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như du lịch sinh thái vườn, nhà hàng, nhà nghỉ; đầu tư, quản lý và khai thác chợ….

HTX ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp: Từ năm 2011- 2020 toàn tỉnh hiện có 29 HTX trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp. Trong đó có 29 HTX đang hoạt động với tổng vốn điều lệ 278,4 tỷ đồng với 354 thành viên. Các HTX tiểu thủ công nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công các mặt hàng đan lát xuất khẩu, cơ khí. Nhìn chung hoạt động của các HTX tiểu thủ công nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, tiêu biểu có các HTX như HTX Hiệp Lực, Hố Nai, Vĩnh Thành, Thành Công 1, thép Toàn lực Đồng Nai….. Tình hình kinh tế tập thể công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả ổn định, từng bước phát huy nội lực của toàn dân vào sự phát triển chung của tỉnh. Các HTX đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của các thành viên về giải quyết việc làm, tạo thu nhập cũng như có những hỗ trợ nhất định đối với các thành viên trong việc phát triển kinh tế.

Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều biến động, trải qua những khó khăn do dịch bệnh, yếu tố kinh tế- xã hội, pháp luật, văn hóa, xã hội, … khách quan khác, một số HTX không kịp thích ứng nên đã ngưng hoạt động. Các HTX đã chủ động nâng cao chất lượng hoạt động, nỗ lực đổi mới, củng cố tổ chức, từng bước khắc phục khó khăn; hoạt động của đa số HTX tuận thủ theo đúng quy định của Luật HTX, có định hướng phát triển, sản xuất kinh doanh rõ ràng, hoạt động ổn định, đạt hiệu quả, hình thành khối tài sản thuộc sở hữu tập thể và thực hiện đầy đủ chính sách thuế, giải quyết việc làm cho xã viên và người lao động, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa…

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước của ngành công thương đối với Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đối với hợp tác xã; Sở Công Thương đã đạt được những kết quả đáng chú ý như sau:

a)  Các Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của ngành công thương

Triển khai thực hiện Chính sách giai đoạn 2011-2015 là: Quyết định số 53/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/8/2011 ban hành Quy chế xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn 2016-2020 là: Quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 19/01/2016 ban hành Quy chế xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 03/8/2018 về việc bổ sung một số nội dung vào điều 10 quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh đồng nai giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016. Từ 2021 triển khai thực hiện Nghị Quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội Đồng nhân dân tỉnh ngày 30/7/2021 về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

            * Kết quả đạt được

Trong thời gian qua, giá cả mặt hàng nông sản của cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng luôn bấp bênh, luẩn quẩn “được mùa - mất giá” trong nhiều năm chưa tìm ra lối thoát ra. Bên cạnh đó, tình trạng cung vượt cầu cũng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân. Để hoàn thiện nhiệm được giao, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở Công Thương nổ lực không ngừng hỗ trợ luôn gắn lý thuyết vào thực tiễn với những kết quả thực tiễn chứng minh:

- Triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, tận dụng tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, nhằm hỗ trợ các đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực, địa bàn và quy mô khác nhau ổn định thị trường, giúp doanh nghiệp kết nối, tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng hệ thống phân phối, đại lý.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương vận động các HTX thương mại dịch vụ tham gia chương trình ổn giá: (i) Năm 2011- năm đầu tiên thực hiện chương trình với sự tham gia còn khiêm tốn của 4 HTX đến nay đã tổ chức cho 191 đơn vị tham gia chương trình bán hàng với 548 điểm, tổng doanh thu: 378.355 triệu đồng. (ii) Sở đã chủ trì tổ chức 45 lượt đơn vị (HTX, THT, cơ sở kinh doanh) tham gia chương trình bán hàng lưu động với tổng cộng 754 chuyến hàng, tổng doanh thu: 5.651 triệu đồng. (iii) Xét duyệt vay vốn vốn đơn vị tham gia chương trình từ năm 2011-nay: Sở Công Thương đã phối hợp thẩm định, xét duyệt vay vốn từ ngân sách cho 131 lượt đơn vị (gồm HTX, THT, cơ sở kinh doanh) doanh thu: 218.229 triệu đồng – tổng số tiền vay 197.966 triệu đồng.

- Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại:

 + Tổ chức 12 đoàn với hơn 100 đơn vị gồm các đơn vị sản xuất nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp chế biến của tỉnh tham gia hội nghị kết nối cung cầu;

+ Phối hợp các đơn vị có liên quan hỗ trợ kinh phí cho 40 lượt HTX/doanh nghiệp, 78 gian hàng tham gia 03 đợt hội chợ triển lãm trong tỉnh; tổ chức gian hàng chung cho 336 lượt HTX/doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tham gia 78 đợt hội chợ và hỗ trợ kinh phí cho 336 lượt HTX/doanh nghiệp có;

+ Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 04 cuộc hội nghị, liên kết giao thương Đồng Nai - Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đăk Lăk nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, nông dân trên địa bàn 02 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng tiêu thụ nông sản phẩm thực phẩm, rau quả an toàn vào hệ thống chợ đầu mối, siêu thị và kênh phân phối truyền thống.

+ Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 24 cuộc Hội nghị, hội thảo chuyên đề và 19 chương trình kết nối nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp Hội, Hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tìm kiếm đầu ra cho nông sản.

+ Tổ chức và hỗ trợ 09 chương trình kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chuối cấy mô, thịt heo, trái cây, rau, củ, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và 17 cuộc hội nghị giao thương kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp của các thành phố, tỉnh thành trong nước;

+ Phối hợp Vụ Thị trường Trong nước, Bộ Công Thương tổ chức “Chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ (PMAX) - Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây;

+ Tổ chức 03 Hội nghị “Phổ biến chương trình xúc tiến thương mại” hàng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chương trình xúc tiến thương mại;

+ Tổ chức 21 cuộc hội nghị, hội thảo tạo điều kiện giúp các trang trại, HTX, doanh nghiệp giao thương với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu trong và ngoài nước;

+ Tổ chức 04 chuyên đề Tam nông (23 hội nghị), tạo điều kiện giúp các tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây khảo sát về khả năng cung ứng các mặt hàng rau, củ, quả trên địa bàn các huyện

+ Phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng 18 website cho 18 đơn vị nhằm hỗ trợ cho các HTX, trang trại, hộ nông dân ứng dụng thương mại điện tử;

- Về chuỗi liên kết: Xây dựng dự án mô hình thí điểm “Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân” tiêu thụ nông sản. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chủ dự án xây dựng 19 dự án cánh đồng lớn đã được UBND tỉnh phê duyệt;

b) Chính sách khuyến công

triển khai các chương trình, kế hoạch khuyến công theo các nội dung quy định tại Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về khuyến công (thay thế Nghị định 134/2004/NĐ-CP) gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, triển khai thực hiện các Quyết định: Từ 2012-2015: Quyết định số 182/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 15/01/2013 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015. Từ 2016-2020: Quyết định số 841/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/3/2021 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 Quyết định 3395/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 26/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều 1 của Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2021. Từ 2021 -2025: Quyết định số 558/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 09/02/2021 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 -2025.

* Kết quả đạt được

+ Tập huấn về các nội dung khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cho hơn 50 lượt người là cán bộ quản lý HTX và các đối tượng khác do HTX đề cử tại địa bàn các huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc và TP Biên Hòa.

+ Tổ chức 02 lượt đoàn cán bộ quản lý HTX (HTX Mây tre đan Hố Nai, HTX rượu Bến Gỗ; HTX Xây dựng Đồng Tiến) tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm các ngành chế biến thực phẩm và đồ uống, mây tre đan, gạch không nung tại các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên về tổ chức sản xuất, giao lưu trao đổi hàng hóa, tìm kiếm

+ Hỗ trợ 06 lượt HTX có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 01 lượt HTX có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp khu vực và 01 lượt HTX có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp quốc gia; hỗ trợ 01 lượt HTX (HTX Xây dựng Đồng Tiến - kinh phí 300 triệu đồng) ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất;

            c) Hỗ trợ sản phẩm OCOP

            Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của ngành công thương, Sở đã triển khai thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ xúc tiến, quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương theo các văn bản sau: Năm 2019: triển khai Công văn số của Sở Công Thương 2788/SCT-TM ngày 02/8/2019 thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm Năm 2020: Triển khai Công văn số 1032/SCT-TM của Sở Công Thương ngày 16/3/2020 đến các đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung trọng tâm của chương trình mỗi xã một sản phẩm của ngành Công Thương trong năm 2020. Từ năm 2021-2025: Triển khai thực hiện Kế hoạch 3437/SCT-KH ngày 21/9/2020 của Sở Công Thương về Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2021-2025.

            * Kết quả đạt được

            + Thực hiện kết nối sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị BigC và Lottte Mart để phục vụ cho Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh vào ngày 12/11/2020 tại Sở Công Thương. Qua đây đã kết nối thành công được 9 đơn vị với 28 sản phẩm vào siêu thị BigC. Và 11 đơn với 40 sản phẩm vào Lottte Mart.

+ Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trao đổi, tư vấn và kết nối đưa hàng hóa, sản phẩm kinh doanh trên nền tảng trực tuyến; với sự tham dự của hơn 80 người, gồm: đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Công ty Sendo, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank) và các chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

            + Tổ chức đầu tư, khánh thành và đưa vào khai thác 02 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại: (1) Khu du lịch Bửu Long, thành phố Biên Hòa đang trưng bày và bán 28 sản phẩm OCOP; (2) Khu du lịch Thác Đá Hàn, huyện Trảng Bom đang trưng bày và bán 61 sản phẩm OCOP.

+ Phối hợp với các siêu thị trên địa bàn tỉnh thực hiện các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại siêu thị Big C Đồng Nai, siêu thị Big C Tân Hiệp, siêu thị LotteMart, siêu thị MM Mega Matket có 21 sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai đang được bán tại đây.

+ Thực hiện hỗ trợ 30 lượt chủ thể sản phẩm kinh doanh OCOP tỉnh Đồng Nai tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

+ Xây dựng 12 chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai định kỳ 2 chuyên đề/tháng phát sóng 24 lần; ghi hình, giới thiệu quảng bá 07 cơ sở CNNT có sản phẩm OCOP trong đó có 1 HTX: Hợp tác xã TMDVNN Trường Phát; Thực hiện xây dựng và phát hành 400 cuốn bản tin/ quý về chuyên đề khuyến công; Thực hiện viết 06 bài viết về sản phẩm OCOP trên trang khuyến công.

+ Tổ chức 5 đợt gian hàng chung tỉnh Đồng Nai trưng bày quảng bá các sản phẩm (tập trung các sản phẩm tiêu biểu, OCOP), trong đó tham gia 01 đợt gian hàng chung hội chợ OCOP tại Quảng Ninh;

+ Tổ chức 03 Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành phía Bắc - Trung – Nam;

+ Hội chợ Công nghiệp Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 tại Tiền Giang từ ngày 24- 29/6/2020. Khu gian hàng chung của tỉnh Đồng Nai thu hút khoảng 9.300 lượt khách tham quan, doanh thu tại Hội chợ đạt 356.500.000 đồng, mở được 02 đại lý.

d) Công tác hỗ trợ phát triển thương mại điện tử cho các đối tượng HTX, tổ hợp tác.

Sở triển khai thực hiện các Quyết định: Từ năm 2011-2015: Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 15/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển TMĐT tỉnh Đồng Nai giai đoan 2011 – 2015. Từ năm 2016-2020: Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; sau đó là Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai Sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2021-2025: Quyết định 4025/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28/10/2020 về việc ban hành Chương trình phát triển TMĐT tỉnh Đồng Nai giai đoan 2021 – 2025

* Kết quả đạt được

            + Hỗ trợ 32 HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc biệt là các sản phẩm có khả năng đạt chuẩn cấp tỉnh (hạng 3 sao, hạng 4 sao), sản phẩm cấp quốc gia (hạng 5 sao) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai các chi phí thiết kế webiste ứng dụng thương mại điện tử.

            + Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 02 hội nghị và 07 lớp tập huấn cho 1.088 lượt người tham gia để phát triển nguồn nhân lực TMĐT.

            + Năm 2020, Sở Công Thương đã hoàn thiện xây dựng sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: http://ecdn.vn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, nâng cao giá trị hàng hóa, sản phẩm địa phương tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong thời đại công nghiệp 4.0.

            Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngành công thương, trong thời gian tới, Sở Công Thương tổ chức thực hiện một số giải pháp trọng điểm về xúc tiến thương mại cho HTX sau:

- Cập nhật nội dung các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết để qua đó DN, HTX, hộ nông dân nắm rõ các rào cản kỹ thuật, quy tắc xuất xứ, chất lượng hàng hóa để xây dựng sản phẩm phù hợp, đáp ứng từng thị trường một cách chính xác và hiệu quả, nâng cao hơn nữa tỷ lệ tận dụng ưu đãi trongcác FTA

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thương mại và năng lực quản lý cho các tổ hợp tác, hợp tác xã,

- Thông tin các chương trình hội chợ triển lãm, cơ hội giao thương, chào mua, chào bán trên trang website, tìm đối tác, thông tin về thị trường hàng ngày, các tin tức về xúc tiến thương mại các tỉnh,… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, trang trại, cơ sở sản xuất, hộ nông dân sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình; đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu, tham gia trong việc kết nối tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm địa phương, ổn định phát triển sản xuất.

            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích của việc hình thành liên kết để người dân hiểu và tự nguyện liên kết, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn thông qua hình thức tổ, nhóm, nhất là HTX, cung cấp sản phẩm đủ lớn về số lượng, đồng đều về chất lượng, kịp thời gian cho nhiều đối tác, xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể, tiến đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, quản lý về chất lượng sản phẩm để gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Tổ chức các hội nghị kết nối cung - cầu tại các vùng kinh tế trọng điểm để giới thiệu sản phẩm, kết nối với các nhà cung cấp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm tỉnh nhà.

Mời gọi sự tham gia các doanh nghiệp đủ tầm, đủ năng lực và tâm huyết. Doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, đặt hàng đối với nông dân, HTX, các tổ hợp tác về chủng loại, số lượng, chất lượng và tổ chức phân phối. Bên cạnh đó các sở, ngành cần hỗ trợ cho nông dân đa dạng hóa đầu ra trong việc kết nối cung cấp nông sản cho cửa hàng tiện ích, chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn...

- Tổ chức hội nghị giao thương giữa DN, hợp tác xã kinh doanh nông sản, nông dân, trang trại, hộ kinh doanh tại chợ truyền thống, thương nhân kinh doanh tại các chợ trong cả nước với thương nhân kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây, qua đây tạo chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản bền vững, chất lượng.

- Xây dựng chuỗi liên kết theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở tiếp tục tập trung hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm đối tác hợp tác trong phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, nhất là sản phẩm đặc trưng địa phương

-     Tiếp tục vận động HTX, Liên hiệp HTX tham gia chương trình bình ổn giá của tỉnh, hỗ trợ vay vốn bán hàng bình ổn; tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí vận chuyển, nhân công và chi phí khác cho các HTX tham gia bán hàng lưu động vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết nguyên đán.

-     Phối hợp Bộ Công Thương (Vụ thị trường trong nước) và các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các Dự án: (i) Bản đồ số hoá sản xuất nông sản và các điểm bán nông sản an toàn, điểm bán/giới thiệu sản phẩm OCOP; (ii) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kinh doanh nông sản cho các chủ thể tham gia kênh tiêu thụ nông sản; (iii) Thông tin và dự báo thị trường nông sản; (iv) Truyền thông về mô hình kinh doanh nông sản an toàn, hiệu quả./.


Sáng TM​

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​