Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày 10/6/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2933/KH-SCT về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (sau đây gọi là Luật). Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính với mục đích tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức nói chung và người làm công tác xử lý vi phạm hành chính nói riêng; Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công thương; xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công thương.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành với các nội dung trọng tâm như sau:

(1) Tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật: Đăng tải toàn văn “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020” trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sct.dongnai.gov.vn ; viết tin bài về các quy định mới của Luật; Tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động;  Phổ biến, triển khai Luật thông qua các hoạt động chuyên môn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; tuyên truyền, phổ biến qua công tác thanh tra, kiểm tra; tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và phổ biến công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; (2) Giao các phòng, đơn vị triển khai thực hiện đúng, đầy đủ nghiêm túc các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong thi hành công vụ đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương; Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (3) Thực hiện rà soát, kiểm tra kịp thời phát hiện các sai phạm cần xử lý hoặc các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, thay thế; (4) Phối hợp, tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác xử lý vi phạm hành chính của tỉnh khi có yêu cầu.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, (1) Thanh tra Sở: Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; (2) Ban Website: Đăng tải toàn văn “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020” trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương; (3) Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.


                                                            HTT


Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​