Trang chủ : Hoạt động công thương Home
 

 Sản xuất công nghiệp - thương mại

 
Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí 4 điện nông thôn và tiêu chí 7 chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 như sau​ Xem tiếp
Mục tiêu phát triển công nghiệp- thương mại năm 2017 (20/01/2017)
Một số kiến nghị của Đồng Nai với Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn về c... (14/07/2016)
Một số khó khăn, tồn tại trong triển khai công tác của Ngành Công Thương 6 ... (14/07/2016)
Tình hình Công nghiệp- Thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016. N... (14/07/2016)
Ông Châu Minh Nguyện - Chánh Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai:... (15/06/2016)
Tình hình công nghiệp - thương mại tháng 5/2016, phương hướng, nhiệm vụ thá... (27/05/2016)
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI: TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH CÔNG THƯ... (19/05/2016)
Tình hình Công nghiệp- Thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 02/2016. Nhiệm vụ... (23/02/2016)
Tình hình Công nghiệp- Thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 01/2016. Nhiệm vụ... (23/02/2016)
>>
 

 Quản lý công nghiệp

 
Ngày 11/4, Sở Công Thương Đồng Nai đã làm việc với UBND huyện Trảng Bom và một số chủ đầu tư về tình hình đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện. Xem tiếp
Nhiệm vụ công tác Quản lý công nghiệp năm 2017 (20/01/2017)
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực Công nghiệp tháng 7/2016 (27/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp của Ngành Công Thương 6 t... (14/07/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp của Ngành Công Thương 6 tháng đầu2... (14/07/2016)
Quỹ Đối mới Công nghệ Quốc gia là người bạn của Doanh nghiệp (11/07/2016)
Thực trạng - Giải pháp nâng cao trình độ công nghệ sản xuất cho các ngành c... (22/06/2016)
Chuyên gia kinh tế Viện Nghiên cứu phát triển Tp HCM: Các giải pháp đẩy mạn... (15/06/2016)
Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồn... (15/06/2016)
Ngày 14-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi hội thảo góp ý... (15/06/2016)
>>
 

 Quản lý thương mại

 
Đồng Nai hiện là địa phương có ngành chăn nuôi heo quy mô lớn nhất cả nước với gần 1.700 trang trại, trong đó 400 trang trại được chứng nhận an toàn và 40 trang trại có chứng nhận VietGAP. Tổng đàn heo của Đồng Nai hiện có khoảng 1,8 triệu con, trong đó heo từ 80 kg trở lên có khoảng 350.000 – 370.000 con. Lượng heo ở Đồng Nai xuất bán chủ yếu vào thị trường TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc. Xem tiếp
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI: TẬP TRUNG HỖ TRỢ KẾT NỐI TIÊU THỤ CHUỐI ĐỢT 2 (28/04/2017)
- Đồng Nai: Hỗ trợ đầu tư nâng cấp 8 chợ (25/04/2017)
Thông tin về số lượng tiêu thụ và giá bán các mặt hàng thịt heo, gà trên đ... (11/04/2017)
Nhiệm vụ công tác Quản lý Thương mại năm 2017 (20/01/2017)
Sở Công Thương Đồng Nai thông tin Giải thưởng thương mại dịch vụ Việt Nam -... (23/12/2016)
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực Thương mại tháng 7/2016 (27/07/2016)
Đề nghị đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ t... (22/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Thương mại của Ngành Công Thương 6 th... (14/07/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Thương mại của Ngành Công Thương 6 tháng đầu20... (14/07/2016)
>>
 

 Kỹ thuật An toàn - Môi trường

 
- Triển khai Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc hại và Công văn số 7395/UBND-CNN ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh. Xem tiếp
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực KTAT-MT tháng 7/2016 (27/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về KTATMT của Ngành Công Thương 6 tháng ... (14/07/2016)
Công tác quản lý nhà nước về KTATMT của Ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2... (14/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Kỹ thuật ATMT của Ngành Công Thương t... (23/02/2016)
Công tác quản lý nhà nước về KTAT-MT của Ngành Công Thương tháng 02/2016 (23/02/2016)
Công tác quản lý nhà nước về KTAT-MT của Ngành Công Thương tháng 01/2016 (23/02/2016)
Phát triển ngành hóa chất cần chú trọng bảo vệ môi trường (03/12/2015)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Kỹ thuật ATMT của Ngành Công Thương t... (24/11/2015)
Công tác quản lý nhà nước về KTAT-MT của Ngành Công Thương tháng 11/2015 (19/11/2015)
>>
 

 Điện năng

 
Ngày 9-4, tại trụ sở UBND phường An Bình, TP.Biên Hòa, hơn 1.700 hộ dân trong phường đã được Điện lực Biên Hòa hỗ trợ miễn phí thủ tục ký lại, ký mới và chuyển đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện Xem tiếp
Nhiệm vụ công tác Quản lý Năng lượng năm 2017 (20/01/2017)
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực Năng lượng tháng 7/2016 (27/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Năng Lượng của Ngành Công Thương 6 th... (14/07/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Năng lượng của Ngành Công Thương 6 tháng đầu n... (14/07/2016)
Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các ... (19/05/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Điện năng của Ngành Công Thương tháng... (23/02/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Điện năng của Ngành Công Thương tháng 02/2016 (23/02/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Điện năng của Ngành Công Thương tháng 01/2016 (23/02/2016)
Nhập khẩu năng lượng từ Lào: Đầu tư hệ thống truyền tải điện (05/02/2016)
>>
 

 Thanh tra

 
Tập trung thanh tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trong năm; thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Xem tiếp
Kết quả hoạt động thanh tra ngành Công Thương tháng 7/2016 (27/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác Thanh tra của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm 2016 (14/07/2016)
Kết quả công tác Thanh tra Sở 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác Thanh tra của Ngành Công Thương tháng 3/2016 (23/02/2016)
Kết quả công tác Thanh tra Sở tháng 02/2016 (23/02/2016)
Kết quả công tác Thanh tra Sở tháng 01/2016 (23/02/2016)
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2016 CỦA THANH TRA SỞ CÔ... (04/12/2015)
Nhiệm vụ Công tác Thanh tra của Ngành Công Thương tháng cuối năm 2015 (24/11/2015)
Kết quả Thanh tra chuyên ngành tháng 11/2015 (19/11/2015)
>>
 

 Tư vấn công nghiệp

 
Nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xem tiếp
Kết quả hoạt động tư vấn công nghiệp tháng 7/2016 (27/07/2016)
Kế hoạch công tác Tư vấn công nghiệp 6 tháng cuối năm 2016 (14/07/2016)
Kết quả công tác Tư vấn công nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016)
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn trong ... (12/07/2016)
Kết quả Hoạt động Tư vấn công nghiệp Đồng Nai tháng 02/2016 (23/02/2016)
Nhiệm vụ Tư vấn công nghiệp Đồng Nai tháng cuối năm 2015 (24/11/2015)
Kết quả Hoạt động Tư vấn công nghiệp Đồng Nai tháng 11/2015 (19/11/2015)
Nhiệm vụ Tư vấn công nghiệp Đồng Nai 3 tháng cuối năm 2015 (21/09/2015)
Hoạt động Tư vấn Công nghiệp của Sở Công Thương Đồng Nai 6 tháng đầu năm 20... (25/06/2015)
>>
 

 Xúc tiến thương mại

 
Tiếp tục duy trì chương trình xúc tiến thương mại năm hàng năm tại các thị trường trọng điểm như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc… Xem tiếp
Kết quả hoạt động Xúc tiến thương mại tháng 7/2016 (27/07/2016)
Kế hoạch công tác XTTM của Ngành Công Thương 6 tháng cuối 2016 (14/07/2016)
Kết quả công tác Xúc tiến Thương mại 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016)
Danh sách Hội chợ, Triển lãm tháng 7 năm 2016 tại Braxin (19/05/2016)
Triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao tại Viễn Đông, Liên Bang Nga (19/05/2016)
Mời tham dự Hội chợ may quốc tế Ấn Độ lần thứ 57 (19/05/2016)
Nhiệm vụ Công tác XTTM của Ngành Công Thương tháng 3/2016 (23/02/2016)
Kết quả Công tác XTTM Đồng Nai tháng 02/2016 (23/02/2016)
Kết quả Công tác XTTM Đồng Nai tháng 01/2016 (23/02/2016)
>>
 

 Khuyến công

 
Khuyến công quốc gia: hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến trong sản xuất sợi dệt găng tay cho Công ty Cổ phần An Phú Thịnh tại địa chỉ: khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Xem tiếp
Đồng Nai đạt 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam nă... (02/08/2016)
Kết quả hoạt động khuyến công tháng 7/2016 (27/07/2016)
Kế hoạch công tác Khuyến công của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm2016 (14/07/2016)
Kết quả công tác Khuyến công 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016)
Mời các doanh nghiệp, các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn, đặc biệt tro... (11/07/2016)
Mời Doanh nghiệp Đồng Nai tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông ... (05/07/2016)
Mời Doanh nghiệp Đồng Nai đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công ... (05/07/2016)
tập huấn Khuyến công tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01-02/6/2016 (03/06/2016)
Chiến lược gìn giữ bản sắc và xây dựng chuỗi giá trị cho các nghề truyền ... (25/05/2016)
>>
 

 Quản lý thị trường

 
Trong thời gian qua, Chi cục QLTT tỉnh đã tổ chức kiểm tra mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe gắn máy nhằm ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Xem tiếp
Kết quả kiểm tra xử lý tuần (10/02/2017 - 15/02/2017) (17/02/2017)
Nhiệm vụ công tác Quản lý Thị trường năm 2017 (20/01/2017)
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, chủ sở h... (19/08/2016)
Chi cục Quản lý Thị trường kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh, phân ph... (12/08/2016)
Phát hiện hơn 500 chai nước mắm giả (27/07/2016)
Kết quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 7/2016 (27/07/2016)
Một số vụ việc điển hình về kiểm tra và xứ lý vi phạm của Chi cục Quản lý T... (22/07/2016)
Một số vụ điển hình về kiểm tra và xứ lý sang chiết nạp ga 6 tháng đầu năm ... (22/07/2016)
Một số vu việc kiểm tra xứ lý về vi phạm thực phẩm 6 tháng đầu năm 2016 tr... (22/07/2016)
>>
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập