Trang chủ : Hoạt động công thương Home
 

 Sản xuất công nghiệp - thương mại

 
Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh năm 2017 tăng 8-9%, ngành Công Thương Đồng Nai phấn đấu đạt các mục tiêu Xem tiếp
Một số kiến nghị của Đồng Nai với Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn về c... (14/07/2016)
Một số khó khăn, tồn tại trong triển khai công tác của Ngành Công Thương 6 ... (14/07/2016)
Tình hình Công nghiệp- Thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016. N... (14/07/2016)
Ông Châu Minh Nguyện - Chánh Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai:... (15/06/2016)
Tình hình công nghiệp - thương mại tháng 5/2016, phương hướng, nhiệm vụ thá... (27/05/2016)
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI: TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH CÔNG THƯ... (19/05/2016)
Tình hình Công nghiệp- Thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 02/2016. Nhiệm vụ... (23/02/2016)
Tình hình Công nghiệp- Thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 01/2016. Nhiệm vụ... (23/02/2016)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 (13/01/2016)
>>
 

 Quản lý công nghiệp

 
- Triển khai chương trình chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 theo quyết định được UBND tỉnh phê duyệt và theo kế hoạch xây dựng cụ thể năm 2017. Đồng thời triển khai, tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ liên quan tới doanh nghiệp biết, tham gia. Xem tiếp
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực Công nghiệp tháng 7/2016 (27/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp của Ngành Công Thương 6 t... (14/07/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp của Ngành Công Thương 6 tháng đầu2... (14/07/2016)
Quỹ Đối mới Công nghệ Quốc gia là người bạn của Doanh nghiệp (11/07/2016)
Thực trạng - Giải pháp nâng cao trình độ công nghệ sản xuất cho các ngành c... (22/06/2016)
Chuyên gia kinh tế Viện Nghiên cứu phát triển Tp HCM: Các giải pháp đẩy mạn... (15/06/2016)
Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồn... (15/06/2016)
Ngày 14-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi hội thảo góp ý... (15/06/2016)
Sản xuất công nghiệp và thương mại hai tháng đầu năm: Nhiều “điểm sáng” (08/03/2016)
>>
 

 Quản lý thương mại

 
- Triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích đề ra. Tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ và hiệu quả việc triển khai thực hiện dự án chợ năm 2015, 2016; đồng thời khảo sát địa điểm và xác định tính cấp thiết, ưu tiên đầu tư của các dự án chợ nông thôn trong năm 2017 trên cơ sở hồ sơ đăng ký của các địa phương, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách chợ ưu tiên đầu tư để địa phương làm cơ sở tổ chức triển khai xây dựng và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng chợ nông thôn. Xem tiếp
Sở Công Thương Đồng Nai thông tin Giải thưởng thương mại dịch vụ Việt Nam -... (23/12/2016)
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực Thương mại tháng 7/2016 (27/07/2016)
Đề nghị đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ t... (22/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Thương mại của Ngành Công Thương 6 th... (14/07/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Thương mại của Ngành Công Thương 6 tháng đầu20... (14/07/2016)
Đề nghị báo cáo hoạt động của tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ (26/05/2016)
Xuất khẩu dệt may sang EU: Cảnh báo từ đối thủ (08/03/2016)
Hiệp định TPP với Việt Nam: Từ phê chuẩn tới thực hiện (08/03/2016)
Xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc gặp khó (08/03/2016)
>>
 

 Kỹ thuật An toàn - Môi trường

 
- Triển khai Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc hại và Công văn số 7395/UBND-CNN ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh. Xem tiếp
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực KTAT-MT tháng 7/2016 (27/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về KTATMT của Ngành Công Thương 6 tháng ... (14/07/2016)
Công tác quản lý nhà nước về KTATMT của Ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2... (14/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Kỹ thuật ATMT của Ngành Công Thương t... (23/02/2016)
Công tác quản lý nhà nước về KTAT-MT của Ngành Công Thương tháng 02/2016 (23/02/2016)
Công tác quản lý nhà nước về KTAT-MT của Ngành Công Thương tháng 01/2016 (23/02/2016)
Phát triển ngành hóa chất cần chú trọng bảo vệ môi trường (03/12/2015)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Kỹ thuật ATMT của Ngành Công Thương t... (24/11/2015)
Công tác quản lý nhà nước về KTAT-MT của Ngành Công Thương tháng 11/2015 (19/11/2015)
>>
 

 Điện năng

 
- Giám sát việc đầu tư lưới điện hạ thế tại các địa phương sau khi ngành điện thi công xong các công trình trung thế. Hạn chế các TBA treo, tránh việc đầu tư lãng phí, tăng số xã đạt tiêu chí 4 về điện nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu. Xem tiếp
Kết quả công tác QLNN lĩnh vực Năng lượng tháng 7/2016 (27/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Năng Lượng của Ngành Công Thương 6 th... (14/07/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Năng lượng của Ngành Công Thương 6 tháng đầu n... (14/07/2016)
Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các ... (19/05/2016)
Nhiệm vụ Công tác quản lý nhà nước về Điện năng của Ngành Công Thương tháng... (23/02/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Điện năng của Ngành Công Thương tháng 02/2016 (23/02/2016)
Công tác quản lý nhà nước về Điện năng của Ngành Công Thương tháng 01/2016 (23/02/2016)
Nhập khẩu năng lượng từ Lào: Đầu tư hệ thống truyền tải điện (05/02/2016)
EVN: Tập trung, nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện (28/01/2016)
>>
 

 Thanh tra

 
Tập trung thanh tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trong năm; thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Xem tiếp
Kết quả hoạt động thanh tra ngành Công Thương tháng 7/2016 (27/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác Thanh tra của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm 2016 (14/07/2016)
Kết quả công tác Thanh tra Sở 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016)
Nhiệm vụ Công tác Thanh tra của Ngành Công Thương tháng 3/2016 (23/02/2016)
Kết quả công tác Thanh tra Sở tháng 02/2016 (23/02/2016)
Kết quả công tác Thanh tra Sở tháng 01/2016 (23/02/2016)
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2016 CỦA THANH TRA SỞ CÔ... (04/12/2015)
Nhiệm vụ Công tác Thanh tra của Ngành Công Thương tháng cuối năm 2015 (24/11/2015)
Kết quả Thanh tra chuyên ngành tháng 11/2015 (19/11/2015)
>>
 

 Tư vấn công nghiệp

 
Nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xem tiếp
Kết quả hoạt động tư vấn công nghiệp tháng 7/2016 (27/07/2016)
Kế hoạch công tác Tư vấn công nghiệp 6 tháng cuối năm 2016 (14/07/2016)
Kết quả công tác Tư vấn công nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016)
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn trong ... (12/07/2016)
Kết quả Hoạt động Tư vấn công nghiệp Đồng Nai tháng 02/2016 (23/02/2016)
Nhiệm vụ Tư vấn công nghiệp Đồng Nai tháng cuối năm 2015 (24/11/2015)
Kết quả Hoạt động Tư vấn công nghiệp Đồng Nai tháng 11/2015 (19/11/2015)
Nhiệm vụ Tư vấn công nghiệp Đồng Nai 3 tháng cuối năm 2015 (21/09/2015)
Hoạt động Tư vấn Công nghiệp của Sở Công Thương Đồng Nai 6 tháng đầu năm 20... (25/06/2015)
>>
 

 Xúc tiến thương mại

 
Tiếp tục duy trì chương trình xúc tiến thương mại năm hàng năm tại các thị trường trọng điểm như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc… Xem tiếp
Kết quả hoạt động Xúc tiến thương mại tháng 7/2016 (27/07/2016)
Kế hoạch công tác XTTM của Ngành Công Thương 6 tháng cuối 2016 (14/07/2016)
Kết quả công tác Xúc tiến Thương mại 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016)
Danh sách Hội chợ, Triển lãm tháng 7 năm 2016 tại Braxin (19/05/2016)
Triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao tại Viễn Đông, Liên Bang Nga (19/05/2016)
Mời tham dự Hội chợ may quốc tế Ấn Độ lần thứ 57 (19/05/2016)
Nhiệm vụ Công tác XTTM của Ngành Công Thương tháng 3/2016 (23/02/2016)
Kết quả Công tác XTTM Đồng Nai tháng 02/2016 (23/02/2016)
Kết quả Công tác XTTM Đồng Nai tháng 01/2016 (23/02/2016)
>>
 

 Khuyến công

 
Khuyến công quốc gia: hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến trong sản xuất sợi dệt găng tay cho Công ty Cổ phần An Phú Thịnh tại địa chỉ: khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Xem tiếp
Đồng Nai đạt 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam nă... (02/08/2016)
Kết quả hoạt động khuyến công tháng 7/2016 (27/07/2016)
Kế hoạch công tác Khuyến công của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm2016 (14/07/2016)
Kết quả công tác Khuyến công 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016)
Mời các doanh nghiệp, các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn, đặc biệt tro... (11/07/2016)
Mời Doanh nghiệp Đồng Nai tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông ... (05/07/2016)
Mời Doanh nghiệp Đồng Nai đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công ... (05/07/2016)
tập huấn Khuyến công tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01-02/6/2016 (03/06/2016)
Chiến lược gìn giữ bản sắc và xây dựng chuỗi giá trị cho các nghề truyền ... (25/05/2016)
>>
 

 Quản lý thị trường

 
Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa ổn định bình thường, giá cả không có biến động nhiều. Nguồn cung hàng hóa, nguyên liệu đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Xem tiếp
Nhiệm vụ công tác Quản lý Thị trường năm 2017 (20/01/2017)
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, chủ sở h... (19/08/2016)
Chi cục Quản lý Thị trường kiểm tra chuyên đề hoạt động kinh doanh, phân ph... (12/08/2016)
Phát hiện hơn 500 chai nước mắm giả (27/07/2016)
Kết quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 7/2016 (27/07/2016)
Một số vụ việc điển hình về kiểm tra và xứ lý vi phạm của Chi cục Quản lý T... (22/07/2016)
Một số vụ điển hình về kiểm tra và xứ lý sang chiết nạp ga 6 tháng đầu năm ... (22/07/2016)
Một số vu việc kiểm tra xứ lý về vi phạm thực phẩm 6 tháng đầu năm 2016 tr... (22/07/2016)
Một số vụ việc điển hình về kiểm tra và xử lý gỗ 6 tháng đầu năm trên địa b... (22/07/2016)
>>
 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập