Trang chủ : Cơ cấu tổ chức Home
 

 Cơ cấu tổ chức

 

  GIÁM ĐỐC SỞ 

Họ và tên: Dương Minh Dũng

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Ðiện thoại cơ quan: 0251.323317

Di động: 0913756936

Email: dungdm.ct@dongnai.gov.vn

dung.jpg

a) Trách nhiệm.

- Chỉ đạo tổ chức điều hành hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Đồng Nai giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương về hoạt động của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc của Sở; triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về kế hoạch, chương trình, đề án, quy hoạch của ngành; quản lý tài chính, tài sản; chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành công nghiệp, thương mại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; Chỉ đạo công tác pháp chế của Sở.

- Trực tiếp giải quyết một số việc đã giao cho Phó Giám đốc nhưng thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc đặc biệt quan trọng; những việc liên quan đến nhiều Phó Giám đốc nhưng các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Văn Phòng;

+ Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp;

+ Thanh tra Sở;

b) Được quyền ký: Tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Sở Công Thương.

c) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (thực hiện theo bảng phân công).

d) Thực hiện ủy quyền.

- Khi Giám đốc đi công tác thời gian dài, sẽ ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động của Sở cho Phó Giám đốc Lê Văn Lộc, sau đó Phó Giám đốc được ủy quyền báo cáo Giám đốc biết tình hình hoạt động của Sở trong thời gian được uỷ quyền.

- Trường hợp Giám đốc và Phó Giám đốc được ủy quyền vắng mặt cùng một lúc do công tác, Giám đốc sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc Thái Thanh Phong hoặc Phó Giám đốc Nguyễn Trí Phương thực hiện quyền điều hành Sở Công Thương.​

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Thái Thanh Phong

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

Ðiện thoại cơ quan: 0251. 3941926

Di động: 0913746810

Email: phongtt@dongnai.gov.vn

phong.jpg

a) Trách nhiệm.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về điện lực, bao gồm: quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, triển khai giá bán điện, xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, kế hoạch cung cấp điện, chương trình đầu tư điện nông thôn, phát triển hạ tầng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giám sát các đơn vị hoạt động tư vấn điện lực, kinh doanh mua bán điện trên địa bàn; Phát triển ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tại; kiến nghị về cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Phòng Quản lý Năng lượng;

+ Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai;

+ Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai.

b) Được quyền ký.

- Thẩm định trình UBND tỉnh ký giấy phép hoạt động điện lực;

- Thẩm định thiết kế cơ sở chuyên ngành điện.

c) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (thực hiện theo bảng phân công).​

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Lê Văn Lộc

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

Ðiện thoại cơ quan: 0251.3843638

Di động: 0913701808

Email: loclv@dongnai.gov.vn

loc.jpg

a) Trách nhiệm.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại trên các lĩnh vực: Lưu thông, bảo đảm cung cầu hàng hóa trên địa bàn; quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chỉ đạo và theo dõi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khối thương mại; Chỉ đạo phát triển hạ tầng thương mại nông thôn và phát triển hệ thống phân phối như: Hệ thống xăng dầu, phát triển trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống; Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Chi cục Quản lý Thị trường.

- Trưởng ban ISO.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Phòng Quản lý Thương mại;

+ Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Nai.

b) Được quyền ký.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, LPG (gas);

- Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu;

- Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm, khuyến mại;

- Giấy chứng nhận tập huấn về lĩnh vực thương mại;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm;

- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

c) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (thực hiện theo bảng phân công).​

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Trí Phương

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD

Ðiện thoại cơ quan: 0251.3823317

Di động: 0918.308.333

Email: phuongnt@dongnai.gov.vn

 phuong.jpg

a) Trách nhiệm:

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bao gồm: Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp cơ khí luyện kim, các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp chế biến khác, quản lý nhà nước về cụm - điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp ở địa phương. Công tác quản lý nhà nước về: Cơ khí; luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Phụ trách chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động

+ Phòng Quản lý Công nghiệp;

+ Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường;

+ Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

b) Được quyền ký:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rượu;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng thuốc lá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thẩm định thiết kế mỏ;

- Thẩm định thiết kế chuyên ngành về luyện kim, hóa chất, các nội dung về môi trường trong ngành công thương;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG, LNG, CNG vào bồn, vào ôtô, vào chai;

- Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; khai báo hóa chất; công bố hợp quy phân bón;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, SXKD hóa chất thuộc danh mục SXKD có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Giấy chứng nhận huấn luyện lĩnh vực kỹ thuật an toàn công nghiệp.

c) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (thực hiện theo bảng phân công).​

VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0251.3823317

SỐ FAX: 0251.3823319

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Nguyễn Ngọc Diệu

1971

Chánh Văn Phòng

Cử nhân kinh tế

02

Lê Văn Tú

1980

P.Chánh Văn Phòng

Cử nhân kinh tế

03

Trần Ngọc Duy

1978

P.Chánh Văn Phòng

Cử nhân Kinh tế

04

Hà Thanh Hải

1986

Chuyên viên

Cử nhân tin học, Cử nhân Kinh tế.

05

Mai Thanh Nam

1977

Chuyên viên

Cử nhân Luật

06

Phạm Toàn

1986

Chuyên viên

Cử nhân Luật

07

Nguyễn Thị Thanh Ngân

1984

Chuyên viên

Cử nhân Luật​

08

Phạm Thị Xuân Hòa

1983

Văn thư

TC- Văn thư

09

Nguyễn Quỳnh Trâm

1988

Nhân viên hợp đồng

Cử nhân Kinh tế.

10

Trần Xuân Sử

1962

Nhân viên

Tài xế

11

Nguyễn Thanh Lan

1989

Nhân viên

Tài xế

12​

Trần Văn Ty

1964

Nhân viên

Tài xế

13

Nguyễn Văn Sơn

1957

Nhân viên

Bảo vệ

14

Nguyễn Thị Kim Dung

1966

Nhân viên

Tạp vụ

 

+ Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các lĩnh vực, gồm: Công tác tổ chức cán bộ; lao động tiền lương; thi đua khen thưởng - kỷ luật; hoạt động hành chính văn phòng; văn thư lưu trữ; công nghệ thông tin; công tác cải cách hành chính của Sở. Bên cạnh đó còn thực hiện một số công tác khác do Giám đốc Sở phân công.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiệnng tác: Quy hoạch cán bộ; tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch; bổ nhiệm; miễn nhiệm; điều động; luân chuyển cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương; Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở. Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở.

c) Dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức của các phòng, các đơn vị trực thuộc.

đ) Thực hiện kê khai tài sản và thu nhập, bổ sung lý lịch của cán bộ công chức, viên chức.

e) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy định của cơ quan.

2. Lao động tiền lương

Thực hiện việc xem xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; thực hiện chuyển ngạch, chuyển loại theo quy định; Thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo Luật Lao động như: BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ thôi việc, nghỉ hưu trí,...

3. Công tác thi đua, khen thưởng – kỷ luật

Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng định kỳ và đột xuất; thực hiện đánh giá công vụ sáu tháng và năm; xét kỷ luật CBCC, VC không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nội quy, quy chế làm việc cơ quan; Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí và các quy định khác của Nhà nước.

4. Công tác công nghệ thông tin

Theo dõi quản lý hệ thống mạng nội bộ, bảo trì hệ thống máy tính nhằm phục vụ theo yêu cầu công việc của cơ quan; phần mềm Văn phòng điện tử HCM Egov Faramework 2.0 (Phần mềm điều hành trực tuyến, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành); Tham mưu giúp lãnh đạo quản trị website của Sở.

5. Cải cách hành chính

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của tỉnh; tổ chức duy trì hoạt động cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện đại; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 của Cơ quan Sở Công Thương.

6. Công tác văn thư - lưu trữ

Tiếp nhận văn bản đến và trình Ban Giám đốc Sở ký, phát hành văn bản đi; tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy chế hoạt động văn thư và lưu trữ; thực hiện gửi và nhận văn bản qua hộp thư điện tử; sử dụng và quản lý mộc (dấu) đúng quy định; thực hiện công tác bảo mật thông tin cơ quan.

7.  Công tác hành chính, quản trị văn phòng

Tổ chức thực hiện việc duy trì nội quy và quy chế làm việc của cơ quan; theo dõi mua sắm và quản lý tài sản cơ quan, bảo quản, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, xe ô tô, văn phòng phẩm,…; Thực hiện công tác lễ tân, chuẩn bị các cuộc họp và hội nghị; hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện 5S; thực hiện công tác bảo vệ cơ quan; điều xe phục vụ nhu cầu công tác của cơ quan; tổ chức mít ting, viếng nghĩa trang, công tác xã hội từ thiện, ma chay hiếu hỷ, trực lễ, tết,...

8. Thực hiện công tác khác

Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ và an ninh cơ quan; Làm thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, tham gia thành viên các Ban chỉ đạo và đoàn công tác liên ngành của tỉnh,...

.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

ĐIỆN THỌAI LIÊN HỆ: 0251. 3941585

Danh sách Cán bộ Công chức

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Phan Văn Dân

1960

Trưởng phòng

Cử nhân Kinh tế

02

Phạm Châu Tuấn

1976

Phó phòng

Cử nhân Kinh tế

03

Lê Giang Nam

1978

Phó phòng

Cử nhân Khoa học

04

Nguyễn Thị Nga

1967

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

05

Huỳnh Minh Anh Thư

1981

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

06

Huỳnh Anh Tú

1992

Công chức tập sự

Cử nhân Kinh tế

07

Nguễn Thị Ngọc Tuyết

1980

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

08

La Phạm Ngọc Lan

1980

Phụ trách kế toán

Cử nhân Kinh tế

09

Huỳnh Minh Anh Thư

1981

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

10

Phạm Thị Mai Lan

1985

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

11

Trần Hải Quân

1981

Chuyên viên

Kỹ sư CN Môi trường

12

Trần Cao Phi Yến

1991

Nhân viên hợp đồng

Cử nhân Kinh tế

+ Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp là một bộ phận chuyên môn thuộc Sở Công Thương, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án; công tác thống kê, báo cáo tổng hợp, thông tin, tuyên truyền; công tác quản lý tài chính, kế toán cơ quan.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn

1Tham mưu công tác qui hoạch, kế hoạch

1.1. Đề xuất xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án,… về phát triển ngành Công Thương trên địa bàn;

1.2. Cung cấp thông tin, tham gia góp ý các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển chuyên ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các quy hoạch khác có liên quan đến quy hoạch phát triển ngành Công Thương;

1.3. Kiểm tra, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch, chương trình, chính sách, đề án,… của ngành; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định;

1.4. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Ngành về xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh Đồng Nai.

2. Xây dựng chính sách

2.1. Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh (trừ các lĩnh vực do các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác phụ trách);

2.2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đề xuất những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển ngành công nghiệp và thương mại;

2.3. Tham gia góp ý về các cơ chế, chính sách, pháp luật, chương trình, dự án có liên quan đến sự phát triển của ngành Công Thương.

3. Công tác quản lý đầu tư

3.1. Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo, trình UBND tỉnh cho phép chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vốn phát triển sự nghiệp và các nguồn vốn khác của các đơn vị thuộc Sở;

3.2. Tổng hợp chung về tình hình đầu tư trong ngành Công Thương.

4. Công tác quản lý tài chính, tài sản

4.1. Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách trong toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4.2. Tham mưu công tác phân bổ, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị; tổng hợp, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính của các đơn vị thuộc Sở;

4.3. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của cơ quan Sở theo quy định;

4.4. Thực hiện công tác kế toán cơ quan Sở;

4.5. Kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của các đơn vị thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp hàng năm của ngành gửi Sở Tài chính thẩm tra;

4.6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng, nhượng bán, thanh lý tài sản, mua sắm tài sản công theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh;

4.7. Góp ý các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế có liên quan đến lĩnh vực tài chính theo đề nghị của các cấp, các ngành;

4.8. Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở theo quy định;

4.9. Chủ trì tham mưu, triển khai, báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về quản lý thu, chi ngân sách;

4.10. Thực hiện quản lý, công khai tài chính theo quy định.

5. Công tác thống kê, tổng hợp thông tin báo cáo

5.1. Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án phát triển ngành Công Thương;

5.2. Tổng hợp, lưu trữ và hệ thống hóa thông tin về ngành công thương, phục vụ công tác quản lý ngành, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển ngành công thương của địa phương;

5.3. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, năm và đột xuất về tình hình hoạt động của ngành theo yêu cầu của lãnh đạo sở, quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương;

5.4. Đầu mối tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp phát triển hợp tác Công nghiệp, thương mại với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước;

5.5. Tổng hợp tình hình, tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức giao ban 6 tháng và năm với Phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

5.6. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm kinh tế công nghiệp, thương mại nhằm cung cấp thông tin tuyên truyền phục vụ cho sự phát triển của Ngành;

5.7. Cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trang tin điện tử của Sở (Website) theo phân công.

6. Công tác khác

6.1. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, và thành viên Ban Chỉ đạo khác do Giám đốc Sở giao;

6.2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ phối hợp chương trình hợp tác với Sở Công Thương các tỉnh, các Sở/ ngành trên địa bàn tỉnh;

6.3. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đối với phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

6.4. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công;

          6.5. Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

ĐIỆN THỌAI LIÊN HỆ: 0251. 3941584

Danh sách Cán bộ Công chức

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Vương Trọng Sánh

1961

Trưởng phòng

Thạc sĩ Kinh tế

02

Phạm Thanh Lan

1981

Phó trưởng phòng

Cử nhân Kinh tế

03

Nguyễn Hoàng Quyên

1977

Phó trưởng​phòng

Thạc sĩ Kinh tế

04

Hà Thị Dung

1983

Chuyên viên

Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế.

05

Trần Tấn Trí

1975

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

06

Tạ Thị Hương Huệ

 1983

Chuyên viên

Cử nhân Hóa

07

Nguyễn Trần Thùy Linh

1990

Chuyên viên

Th.s Công nghiệp thực phẩm

08

Nguyễn Đức Thuận

1984

Chuyên viên

Kỹ sư Quản lý Công nghiệp

+ Chức năng

Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (sau đây gọi tắt là công nghiệp), bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; quản lý cụm công nghiệp; công nghiệp nông thôn; công nghiệp hỗ trợ.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn

1.    Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh

a)    Dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển ngành công nghiệp, bao gồm quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp và các ngành, lĩnh vực công nghiệp theo chức năng của phòng.

b)   Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về các ngành, lĩnh vực công nghiệp theo chức năng của phòng.

2.    Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh:

Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về các ngành, lĩnh vực công nghiệp theo chức năng của phòng.

3.    Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công nghiệp sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về các ngành, lĩnh vực công nghiệp theo chức năng của phòng.

4.    Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở: cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

5.    Về cơ khí và luyện kim

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6.    Về công nghiệp hỗ trợ

a)     Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

b)    Tổ chức thực hiện xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, ban ngành liên quan thẩm tra xác nhận ưu đãi và cấp giấy xác nhận ưu đãi theo quy định hiện hành.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các dự án được hưởng ưu đãi trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng năm báo cáo tổng hợp các dự án được xác nhận ưu đãi gửi Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương.

7.    Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

a)    Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giày, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác.

b)   Thẩm định hồ sơ, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công theo quy định của pháp luật, cụ thể gồm: giấy phép sản xuất rượu; giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; giấy chứng nhận mua bán nguyên liệu thuốc lá.

c)    Phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh.

8.      Về an toàn thực phẩm

a) Tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương.

b) Tổ chức việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương.

c) Phối hợp hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, quy trình của sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương.

d) Hướng dẫn nghiệp vụ đối với Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ; hướng dẫn công tác tuyên truyền tại các chợ trên địa bàn tỉnh..

đ) Phối hợp thanh tra, kiểm tra về tình hình an toàn thực phẩm tại chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn tỉnh.

e) Hướng dẫn thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị và các loại hình thương mại khác theo quy định của pháp luật.

9.    Về cụm công nghiệp, cụm nghề tiểu thủ công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề

a)    Tham mưu Lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp, cụm nghề tiểu thủ công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b)   Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c)    Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

d)   Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và sản xuất, kinh doanh trong cụm.

đ) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm nghề tiểu thủ công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh.

10. Về tiểu thủ công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn. Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Sở triển khai thực hiện Dự án phát triển ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chế biến tre trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

11. Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

12. Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển các ngành và lĩnh vực công nghiệp được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

14. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

15. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

ĐIỆN THỌAI LIÊN HỆ: 0251. 3822216

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Lục Văn Thủy

1974

Trưởng phòng

Cử nhân Luật

02

Nguyễn Thị Giang Hương

1973

Phó phòng

Cử nhân Kinh tế

03

Đặng Trần Nhật Thoại

1974

Phó ph​òng

Cử nhân Kinh tế

04

Tăng Kim Lệ

1980

Phó ph​òng

Cử nhân Kinh tế

05

Nguyễn Thanh Tuấn

1982

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

06

Mai Thị Thanh Loan

1965

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

07

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

1986

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

08

Trương Thị Hòa

1987

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

09

Đặng Thị Dung

1985

Chuyên viên

Cử nhân hành chính

10

Phan Thị Hải Yến

1992

Chuyên viên

Cử nhân Luật

11

Nguyễn Vũ Anh Thư

1993

Chuyên viên

Th.s Kinh tế

+ Chức năng

Phòng Quản lý Thương mại là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; định hướng phát triển thị trường; quản lý cạnh tranh; quản lý xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống trợ cấp, chống bán phá giá; nhượng quyền thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý nhà nước các dịch vụ công lĩnh vực thương mại.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Triển khai thực hiện và đề xuất về chủ trương, chính sách, pháp luật

a) Nghiên cứu các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan chức năng của phòng để đề xuất triển khai thực hiện.

b) Dự thảo, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cơ chế, chính sách thương nhân, chính sách thị trường, chính sách mặt hàng, như: quản lý lưu thông hàng hóa, quản lý kinh doanh các mặt hàng và dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, nhằm phát triển thị trường theo các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và văn minh thương mại.

c) Định kỳ rà soát, phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan lĩnh vực thương mại.

2. Thương mại nội địa

a) Đề xuất, phối hợp xây dựng, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, LPG, kho xăng dầu, kho LPG; các hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.

d) Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại).

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá đối với hàng hóa là sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 6 tuổi của doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

ê) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp của Sở Công Thương: Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân, miền núi và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

3. Về quản lý ngoại thương

a) Về xuất nhập khẩu

- Tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, giúp đỡ thương nhân tìm hiểu, phát triển thị trường.

b) Về các biện pháp phòng vệ thương mại (bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ)

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện, đề xuất và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ thương mại.

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài.

- Thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu điều tra vụ việc phòng vệ thương mại.

c) Thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động quản lý ngoại thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Về thương mại điện tử

a) Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

5.  Về xúc tiến thương mại

a) Phối hợp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường trong và ngoài nước, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam. 

b) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; Xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho thương nhân và thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại của thương nhân.

6. Về quản lý thị trường

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các ngành, các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường nắm tình hình và tham mưu giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại.

7. Về cạnh tranhbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Về cạnh tranh

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, bao gồm các hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

- Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ.

- Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

b) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn.

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Điều 23 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan.

8. Về hội nhập kinh tế

a) Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tỉnh trong triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, các giải pháp cụ thể liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó có hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, triển khai các hiệp định thương mại, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.

9. Các lĩnh vực khác

a) Giúp Lãnh đạo Sở tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, giúp đỡ và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thương mại ở địa phương theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuơng mại theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Sở Công Thương.

d) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thương mại đối với các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện; giúp các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng  hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho công chức không chuyên trách theo dõi thương mại cấp xã.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với  lĩnh vực thương mại; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về thương mại theo quy định của pháp luật; đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

e) Triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của phòng Quản lý Thương mại theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh.

ê) Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật. Cụ thể: xem xét, đề xuất việc giải quyết cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Đồng Nai; các loại giấy chứng nhận, giấy xác nhận cho thương nhân kinh doanh các ngành hàng, mặt hàng hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện như: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá; giám định thương mại; bán hàng đa cấp; khuyến mại; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; xác nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

g)Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực thương mại tại địa phương theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

h) Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Công Thương giao và theo quy định của pháp luật.

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

ĐIỆN THỌAI LIÊN HỆ: 0251.3819804

         

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Văn Hữu Đồng

1973

Trưởng phòng

Cử nhân Hóa

02

Nguyễn Thành Vượng

1979

Phó phòng

Th.s Kinh tế

03

Nguyễn Thị Lan

1978

Phó phòng

Cử nhân Hóa

04

Trần Trung Hậu

1985

Chuyên viên

Cử nhân Hóa

05

Nguyễn Hồng Phong

1988

Chuyên viên

Kỹ sư CB Lâm sản

06

Nguyễn Khắc Thảo

199

Chuyên viên

Kỹ sư

+ Chức năng

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn - môi trường theo phân cấp, bao gồm: Cơ khí; luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN); công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công   thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành: Hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; phân bón vô cơ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường.

2. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở ban hành quyết định thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương về lĩnh vực kỹ thuật an toàn thuộc các ngành: Hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; phân bón vô cơ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường.

3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp   luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; phân bón vô cơ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nêu trên.

4. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở quản lý an toàn trong ngành công thương:

a) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương theo phân cấp;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, để kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm pháp luật về công tác an toàn theo quy định;

c) Tổng hợp các thống kê, báo cáo của các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp).

5Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ liên quan về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường:

a) Cấp “Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp” đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp do tỉnh quản lý;

b) Cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai” đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất” thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

d) Cấp “Giấy xác nhận khai báo hóa chất” đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục phải khai báo trên địa bàn tỉnh;

e) Xác nhận “Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất” đối với dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm theo quy định;

f) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh, phân bón vô cơ;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra, và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

h) Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường;

i) Thực hiện tiếp nhận thông báo hợp quy phân bón vô cơ và quản lý hoạt động phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh;

j) Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định;

k) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện về an toàn hóa chất cho lãnh đạo, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất;

l) Phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, kinh doanh cung ứng, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt và đặc thù về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình liên quan đến lĩnh vực quản lý: hóa chất, phân bón vô cơ, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật liệu nổ công nghiệp (đối với kho), cơ khí và phương án nỗ mìn.

6. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

a) Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công mỏ khoáng sản rắn theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia quản lý chất lượng công trình đối với các công trình xây dựng chuyên ngành khai khoáng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

7. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở chủ trì thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về môi trường ngành công thương, phát triển ngành công nghiệp môi trường và triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:

a) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường;

b) Chủ trì tổ chức việc thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong lĩnh vực công thương; tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường và việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường;

d) Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và các chương trình, đề án, dự án khác theo phân cấp của Bộ Công Thương và UBND tỉnh;

e) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (trừ hoạt động nhập khẩu phế liệu) của các doanh nghiệp ngành công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối.

g) Chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

h) Hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở ngành công thương gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xử lý các sự cố về môi trường của ngành công thương;

i) Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí cho các nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương;

k) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phế liệu được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khóa sản trên địa bàn tỉnh, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương theo phân cấp.

10. Phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn - môi trường theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Sở.

11. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

12. Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận quản lý nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật kỹ thuật an toàn - môi trường thuộc UBND cấp huyện.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tại địa phương theo quy định.

14. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao và theo quy định của pháp luật.

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

ĐIỆN THỌAI LIÊN HỆ: 0251.3824962

         

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Trần Minh Đạt

1978

Trưởng phòng

Kỹ sư Điện

02

Vũ Ngọc Tuấn Anh

1983

Phó phòng

Kỹ sư Điện

03

Thạch Trường Vũ

1985

Chuyên viên

Thạc sỹ Điện

04

Đỗ Quang Phước

1990

Chuyên viên

Kỹ sư Điện

+ Chức năng

Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai để UBND tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt; xây dựng quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt; phát triển ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; kiến nghị về cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn.

3. Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

4. Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Phối hợp với Thanh tra chuyên ngành điện lực thực hiện chức năng thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của Nhà nước về lĩnh vực hoạt động điện lực và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực trên địa bàn.

6. Tham gia góp ý thiết kế cơ sở công trình điện.

7. Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành; quản lý chất lượng công trình công nghiệp theo phân cấp trên địa bàn tỉnh.

8. Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ trì hoặc phối hợp công tác giới thiệu địa điểm các công trình điện theo sự phân cấp của UBND tỉnh theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013.

10. Chủ trì hoặc phối hợp công tác xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện lực địa phương các công trình điện đầu tư mới theo quy định của Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống điện phân phối.

11. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở áp dụng triển khai phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

12. Góp ý quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh.

13. Xây dựng kế hoạch điện khí hóa nông thôn hàng năm cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu Lãnh đạo Sở, trình UBND tỉnh phê duyệt.

14. Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở cho ý kiến cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

15. Tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn.

16. Xây dựng các thủ tục, quy trình liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng thuộc phạm vi chức năng của phòng được phân công.

17. Hàng năm tổng hợp danh sách khách hàng quan trọng, trọng điểm trên địa bàn tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

18. Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác đầu tư phát triển lưới điện phục vụ an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội địa phương;

19. Tham mưu Lãnh đạo Sở đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng trong công tác tham mưu Ban Lãnh đạo Sở.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Sở giao.

THANH TRA SỞ

ĐIỆN THỌAI LIÊN HỆ: 0251.3822232

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Phan Tấn Lợi

1974

Chánh Thanh tra

Kỹ sư Điện

02

Phạm Quang Huy

1975

P. Chánh Thanh tra

Th.s Luật

03

Đoàn Thế Cương

1983

Chuyên viên

Kỹ sư Cơ khí

04

Đặng Quang Minh

1979

Chuyên viên

Thạc sĩ Kinh tế

05

Hoàng Trọng Thành

1984

Thanh tra viên

Kỹ sư Cơ kỹ thuật

+ Chức năng

Thanh tra Sở Công Thương Đồng Nai (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan thuộc Sở Công Thương Đồng Nai, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; tham mưu thực hiện công tác pháp chế và công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

Hình thức thanh tra: Theo chương trình, kế hoạch và đột xuất.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương; chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế của Sở Tư pháp.

Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước để hoạt động theo quy định pháp luật.

Trụ sở làm việc được đặt tại: Trụ Sở Khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai, tầng 4, số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

            + Nhiệm vụ, quyền hạn​

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Chi cục Quản lý thị trường - cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành công thương, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Công Thương thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

5. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở.

7. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

8. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

9. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

10. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Công Thương trong thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

11. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương với Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan.

12. Công tác pháp chế

a) Công tác xây dựng pháp luật

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

- Giúp Giám đốc Sở chuẩn bị văn bản góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

- Giúp Giám đốc Sở chuẩn bị các kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tinh trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

b) Tổ chức rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

c) Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để Giám đốc Sở báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh và gửi Giám đốc Sở Tư pháp.

d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, các đơn có liên quan Giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

đ) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác công thương theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo hàng năm của Sở về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo theo yêu cầu đột xuất về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định gửi Sở Tư pháp.

e) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở về công tác bồi thường của Nhà nước.

ê) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp nhận, giải đáp về pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

g) Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo quy định tại Điều 35 của Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công Thương; thực hiện tham mưu về mặt pháp lý đối với các vấn đề khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

h) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng báo cáo 06 tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

13. Công tác khác

a) Rà soát và báo cáo việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của các sở, ban, ngành, địa phương.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 


 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập