Trang chủ : Chuyên đề - Thống kê ngành Home
 

 Công nghiệp

 
NĂM 2020

NĂM 2019

NĂM 2018

NĂM 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

 

 Thương mại

 
NĂM 2020

NĂM 2019

NĂM 2018

NĂM 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

 

 Đề Án Thống Kê

 
ĐIỀU TRA NLSX CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO PA CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ NGÀNH (THÁNG 7/2014)

ĐIỀU TRA NĂNG LỰC SX VÀ NĂNG LỰC MỚI TĂNG THÊM CỦA DOANH NGHIỆP SX SPCN TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC DO BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC(4/2014-9/2015)

ĐIỀU TRA NĂNG LỰC SX VÀ NĂNG LỰC MỚI TĂNG THÊM CỦA DOANH NGHIỆP SX SPCN TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG NAI DO SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ THAM MƯU UBND TỈNH (4/2014-9/2014)

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ CỤC HẢI QUAN TỈNH

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ CỤC THỐNG KÊ TỈNH

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

NỘI DUNG ĐỀ ÁN THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Quyết định phê duyệt đề án thống kê ngành công thương

Tờ trình đề nghị Phê duyệt đề án thống kê ngành công thương

Văn bản gửi lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án thống kê ngành công thương

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập đề án thống kê ngành

Văn bản trình phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập đề án thống kê ngành

Văn bản gửi lấy ý kiến góp ý đề cương, dự toán kinh phí lập đề án thống kê ngành

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai

Tờ trình xin chủ trương lập đề án thống kê

 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập