Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

107/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành

6/12/2021

Trích yếu

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Cơ quan ban hành:ID

11

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

NgayHieuLuc

6/12/2021

NgayHetHan

 

Người ký

Phạm Bình Minh

Attachments

Nghi dinh so 107-2021 cua CP về viêc sua doi, bo sung mot so dieu cua ND 61-2018.pdf    
Created at 1/10/2022 10:37 AM by Dang Quang Minh
Last modified at 1/10/2022 10:55 AM by Dang Quang Minh