Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

11/2021/TT-BCT

Ngày ban hành

10/27/2021

Trích yếu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ, ký hiệu QCVN 12-03:2021/BCT

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực:ID

2

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

5

NgayHieuLuc

7/1/2022

NgayHetHan

 

Người ký

Nguyễn Hồng Diên

Attachments

QCVN 12-3 2021 nhu tuong roi ban hanh TT 11-2021 BCT.pdf    
Created at 11/4/2021 8:44 AM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 11/4/2021 8:44 AM by Nguyễn Trần Thùy Linh