Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

13/2021/TT-BCT

Ngày ban hành

10/27/2021

Trích yếu

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Kinh doanh Khí (LPG)

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

5

NgayHieuLuc

6/1/2022

NgayHetHan

 

Người ký

Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Diên

Attachments

1_TT_2021_13.pdf    
Created at 11/1/2021 12:51 PM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 11/1/2021 12:51 PM by Nguyễn Trung Hậu