Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

04/2021/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành

6/30/2021

Trích yếu

Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

NgayHieuLuc

8/15/2021

NgayHetHan

 

Người ký

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung

Attachments

485575.pdf    
Created at 10/14/2021 8:20 PM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 10/14/2021 8:20 PM by Nguyễn Trung Hậu