Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

Nghị quyết số 102/NQ-CP

Ngày ban hành

9/7/2021

Trích yếu

Triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 07/9/2021 về việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận huyện, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Cơ quan ban hành:ID

11

Lĩnh vực

Thanh tra

Lĩnh vực:ID

6

Thể loại

Nghị quyết

Thể loại:ID

4

NgayHieuLuc

9/7/2021

NgayHetHan

 

Người ký

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Attachments

Nghị quyết 102-thí điểm ThanhtraATTP.pdf    
Created at 9/14/2021 2:50 PM by Dang Quang Minh
Last modified at 9/14/2021 2:51 PM by Dang Quang Minh