Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

09/CT-BCT

Ngày ban hành

8/17/2021

Trích yếu

Chỉ thị về tăng cường công tác PCCC ngành công thương

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Chỉ thị

Thể loại:ID

8

NgayHieuLuc

8/17/2021

NgayHetHan

 

Người ký

Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Diên

Attachments

1_CT-BCT_2021_09 (2).pdf    
Created at 8/27/2021 2:43 PM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 8/27/2021 2:43 PM by Nguyễn Trung Hậu