Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Đợt 13

url

/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2738&CatId=77

Level

Level 3

Display

Yes

ThuTu

13

PKey

Kết quả xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, Lĩnh vực Xuất nhập khẩu (Theo đợt)

PKey:ID

176

MoTabMoi

Yes

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 9/8/2021 4:23 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/8/2021 4:23 PM by Mai Thi Thanh Thuy