Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Đợt 7

url

/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2722&CatId=77

Level

Level 3

Display

Yes

ThuTu

7

PKey

Kết quả xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, Lĩnh vực Xuất nhập khẩu (Theo đợt)

PKey:ID

176

MoTabMoi

Yes

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 9/7/2021 9:42 AM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/7/2021 9:42 AM by Mai Thi Thanh Thuy