Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TopMenu: Kết quả tổng hợp cấp Giấy nhận diện nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (theo đợt)

Title

Kết quả tổng hợp cấp Giấy nhận diện nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (theo đợt)

url

https://drive.google.com/drive/folders/1XsalTWsgplhjpzuEhJZAn1FKk5NKWMGn

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

3

PKey

Kết quả giấy đi đường

PKey:ID

174

MoTabMoi

Yes

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 9/7/2021 8:56 AM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/11/2021 8:04 PM by Mai Thi Thanh Thuy