Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Title

Tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Loại tin

Quản lý thương mại

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Nội dung

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nhận được Công văn số 172/SCT-XNK1 ngày 15/01/2022 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nội dung sau:

Tỉnh Quảng Ninh sẽ: Tạm dừng tiếp nhận mặt hàng hoa quả, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản; những mặt hàng chưa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc ra khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu. Thời gian từ ngày 17/01/2022 đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. (gửi kèm văn bản chi tiết của tỉnh Quảng Ninh).

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, thực hiện./.


CV 172 SCT Quang Ninh.pdfCV 172 SCT Quang Ninh.pdf


Anh Tu​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

34

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 9:51 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 5/24/2022 7:33 AM by System Account