Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Title

Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Loại tin

Quản lý thương mại

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Nội dung

​            Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 726/UBND-KTNS ngày 19/01/2022 về việc triển khai thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu,lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn nội dung sau:

Tiếp tục thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân, nắm bắt tình hình xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc; đồng thời thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân có các mặt hàng hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới phía Bắc về việc tỉnh Quảng Ninh tạm dừng tiếp nhận mặt hàng hoa quả, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản, những mặt hàng chưa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc ra khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 (gửi kèm văn bản chi tiết của UBND tỉnh Quảng Ninh).

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết, thực hiện./.

CV 334 UB tinh Quang Ninh.pdfCV 334 UB tinh Quang Ninh.pdf


Anh Tú

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

28

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 9:49 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 5/24/2022 1:16 AM by System Account