Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Đại sứ quán Trung Quốc thông báo áp dụng quy định về xét nghiệm đối với người xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Title

Đại sứ quán Trung Quốc thông báo áp dụng quy định về xét nghiệm đối với người xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Loại tin

Quản lý thương mại

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Đại sứ quán Trung Quốc thông báo áp dụng quy định về xét nghiệm đối với người xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung

​          Trên cơ sở Công văn số 269/UBND-DL1 ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Đại sứ quán Trung Quốc thông báo áp dụng quy định về xét nghiệm đối với người xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn nội dung sau:

Cơ quan phòng dịch Quảng Tây thông báo trong thời gian tới, cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc sẽ áp dụng hình thức đặt lịch hẹn qua cửa khẩu đối với tất cả người nhập cảnh vào Trung Quốc; người nhập cảnh yêu cầu xét nghiệm PCR trong 48 giờ phải được tiến hành tại 08 cơ sở xét nghiệm do Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định (gửi kèm theo văn bản chi tiết và danh sách cơ sở xét nghiệm).

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân biết, thực hiện./.


File: CV 269 UB tinh Quang Ninh.pdfCV 269 UB tinh Quang Ninh.pdf


Anh Tú

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

40

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 9:45 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 5/24/2022 7:06 AM by System Account