Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Thông báo: Tạm ngưng nổ mìn trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Title

Thông báo: Tạm ngưng nổ mìn trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Loại tin

Quản lý công nghiệp

Loại tin:ID

87

Đoạn tin ngắn

Sở Công Thương Đồng Nai thông báo để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh biết và chấp hành thời gian tạm ngưng vận chuyển, sử dụng VLNCN trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Nội dung

 

​Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 14 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Sở Công Thương Đồng Nai thông báo để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh biết. Đồng thời đề nghị chấp hành thời gian tạm ngưng vận chuyển, sử dụng VLNCN trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần như sau:


- Tạm ngưng sử  dụng VLNCN từ ngày 22/01/2022 (ngày 20/12 năm Tân Sửu) đến hết ngày 10/02/2022 (ngày 10/01 năm Nhâm Dần).


- Các đơn vị tổ chức phân công người canh gác 24/24 giờ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày trên.


Đề nghị Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Nai – PC06) không cấp giấy phép vận chuyển VLNCN cho các doanh nghiệp trong thời gian như trên và theo điểm a khoản 7 Điều 14 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND.


Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nghiêm túc chấp hành.


Đính kèm: thongbao-ngung no min Tet Nham Dan.pdfthongbao-ngung no min Tet Nham Dan.pdf

Trân trọng./.


Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

35

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 3:05 PM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 5/24/2022 5:44 AM by System Account