Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Sở Công Thương triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Title

Sở Công Thương triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Loại tin

Quản lý công nghiệp

Loại tin:ID

87

Đoạn tin ngắn

Sở Công Thương triển khai nội dung xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”, “Nghệ nhân”, “Thợ giỏi”, “Người có công đưa nghề về địa phương” đến các cá nhân đủ điều kiện xét tặng theo quy định.

Nội dung

Căn cứ Kế hoạch số 3058/KH-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5. 

Đính kèm: 1_QĐ-BCT_2021_3058.pdf1_QĐ-BCT_2021_3058.pdf

Theo đó, công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 theo kế hoạch quy định cụ thể như sau:

“1. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” hoàn thành hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi về Sở Công Thương  trước ngày 01/09/2022.

2. Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” ở Hội đồng cấp tỉnh được hoàn thành và gửi hồ sơ về Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước ngày 01/12/2022.”

Đồng thời, thực hiện theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh  ban hành Quy định Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”, “Nghệ nhân”, “Thợ giỏi”, “Người có công đưa nghề về địa phương” tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/04/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”, “Nghệ nhân”, “Thợ giỏi”, “Người có công đưa nghề về địa phương” tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Sở Công Thương triển khai nội dung xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”, “Nghệ nhân”, “Thợ giỏi”, “Người có công đưa nghề về địa phương” đến các cá nhân đủ điều kiện xét tặng theo quy định. 

Hồ sơ các cá nhân đề nghị gửi về Sở Công Thương (thông qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp) trước ngày 01/09/2022 để thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ theo quy định.

Chi tiết đề nghị liên hệ:

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: 165A, Đường CMT8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

- SĐT: 02513.842534 / 943.864 / 941.646​


Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

13

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 9:30 AM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 4/17/2022 11:07 AM by System Account